bih.button.backtotop.text

ลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฉายแสงหรือฝั่งแร่ได้อย่างไร

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฉายแสงหรือฝั่งแร่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ วิดีโอนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะมาช่วยลดผลข้างเคียงนั้น ติดตามได้เลย


หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฉายแสงหรือฝั่งแร่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้
 
การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy) เป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็งได้ ทั้งนี้การฝังแร่กัมมันตรังสีอาจใช้เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายรังสีภายนอก หรือการผ่าตัด

การฉายรังสี หรือที่มักจะเรียกกันว่าการฉายแสง เป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่ใช้สำหรับบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น ทั้งนี้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฉายรังสีจะขึ้นกับระยะของโรคมะเร็ง ชนิดของโรคมะเร็ง และสุขภาพของผู้ป่วยเอง

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
           E-mail: [email protected]

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs