bih.button.backtotop.text

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เกิดได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ เด็ก วัยรุ่น วันทำงาน วัยสูงอายุ แต่เพียงลักษณะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แจจะแตกต่างกันในแต่ล่ะวัย แต่ในที่นี้จะนำเสนอเรื่องกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเด็ก

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเด็ก
การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเด็ก อาจะเป็นสาเหตุที่เป็นมาแต่กำเนิด ความผิดปกติจากพัฒนาการในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะหรือจากความผิดปกติจากจิตใจก็ได้ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจึงมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่
 
หลังจากการคลอดใหม่ๆ ทารกจะปัสสาวะบ่อยถึงวันล่ะ 20 ครั้งและยังไม่สามารถควบคุมได้จึงปัสสาวะไม่เป็นเวลา เมื่อเด็กโตขึ้นกระเพาะปัสสาวะจะโตขึ้นเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นและพัฒนาการของสมองในการเก็บกักปัสสาวะ ไม่ถ่ายปัสสาวะเรี่ยราด ในช่วงแรกๆ จะควบคุมปัสสาวะในตอนกลางวันได้ก่อน ต่อมาจะควบคุมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เด็กทั่วไปจะเริ่มควบคุมทางขับถ่ายปัสสาวะได้เมื่ออายุ 3 ปี หากเด็กมีปัญหาปัสสาวะไหลตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้มักจะเกิดความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ท่อไตเปิดผิดตำแหน่ง หรือหูรูดกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน
 
การรักษาในผู้ป่วยเด็ก แพทย์ซักประวัติ ระยะเวลาที่เป็น ลักษณะของการกลั้นไม่อยู่ว่าเป็นตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลา ต่อเนื่องมาตลอดหรือกลั้นปัสสาวะได้บ้างแล้วกลับมากลั้นปัสสาวะไม่อยู่อีก ประวัติครอบครัว การตรวจร่างกาย สภาพจิตใจและตรวจหาความผิดปกติต่างๆ เช่น  ความผิดปกติหลังทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ระบบประสาท U/S ดูโครงสร้างของไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และการตรวจการทำงานของกระเพาะปัสสาวะทางรังสีวิทยา

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเวลากลางวันจะต้องตรวจสอบถึงสภาพความผิดปกติในการทำงานของกระเพาะปัสสาวะว่าบีบตัวเร็วหรือไม่ หรือเกิดความสนใจของเด็กในบางเรื่องที่ทำให้ลืมถ่ายปัสสาวะ เช่น ในเด็กที่มีความผิดปกติต่อจิตใจ สมาธิ ที่บางครั้งได้อยู่กับเรื่องที่ตนเองจนลืมถ่ายปัสสาวะ

เด็กปัสสาวะรดที่นอนเป็นปัญหาบ่อยมาก อาจจะเป็นสาเหตุตามธรรมชาติแต่อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีปริมาณปัสสาวะตอนกลางคืนมาก ซึ่งอาจจะดื่มน้ำหรือได้รับเครื่องดื่ม เช่น นม น้ำผลไม้ ทำให้ช่วงกลางคืนมีปริมาณปัสสาวะออกมามาก หรือเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยในการดูดน้ำปัสสาวะน้อย ทำให้มีปริมาณปัสสาวะออกมามาก อาจจะเป็นเหตุให้ปัสสาวะรดที่นอน หรือมากจากการนอนหลับลึกมาก ดังนั้นการรักษาคือต้องปลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะในระยะที่เหมาะสม อีกสาเหตุนึงคือ ความผิดปกติที่กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติ มีการบีบตัวไวกว่าปกติ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บปัสสาวะ เพื่อเป็นการป้องกัน เมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ปกครองควรนำบุตรหลาน ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียมตัวและวางแผนในการรักษาให้หายขาดไปได้ที่สุด
 

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์กุมารเวช

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs