bih.button.backtotop.text

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายที่ถูกใช้งานมายาวนานเริ่มเสื่อมถอย โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เริ่มเข้ามา และหนึ่งในปัญหาที่มักได้ยินบ่อยก็คือ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีวิธีการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบกัน

ปัญหาปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทางศูนย์ฯ ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบยูโรไดนามิก (Urodynamic Analysis) เป็นการวัดแรงดัน ปริมาตรและการไหลของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ การวิเคราะห์โดยใช้รังสีแสดงภาพกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยภาพเอกซเรย์ ซึ่งไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด ส่วนการบำบัดรักษาในขั้นถัดมาจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสามารถควบคุมการไหลของปัสสาวะได้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
           E-mail: [email protected]

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs