กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)

03 เมษายน 2557
นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการที่ควรระวังของกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบหลัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันป้องกันได้หรือไม่ 

Related Health Blogs