bih.button.backtotop.text

Suthichai Live ตอน : รู้เท่าทันสาเหตุ และ รับมือกับหัวใจวายเฉียบพลัน!

02 ธันวาคม 2563

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อรู้เท่าทันสาเหตุ และ รับมือกับหัวใจวายเฉียบพลัน! โดย นพ.วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต หัวหน้าศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 
สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อรู้เท่าทันสาเหตุ และ รับมือกับหัวใจวายเฉียบพลัน! โดย นพ.วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต หัวหน้าศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs