bih.button.backtotop.text

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน
ศูนย์รักษาหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน  ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการหาทางเลือกการรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนอกเหนือจากการผ่าตัด รวมทั้งให้การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ทำการรักษาได้ยากหรือมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • การตีบของหลอดเลือดบริเวณที่หลอดเลือดแตกแขนง
 • หลอดเลือดหัวใจตีบหลายเส้น
 • ผู้ป่วยที่เคยทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนมาก่อน
 • ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบายพาสมาแล้ว
 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาแบบปกติ เช่นมีภาวะหัวใจล้มเหลว มีโรคอื่นร่วม และผู้ป่วยสูงอายุ
 • ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการผ่าตัดบายพาส หรือแพทย์มีความเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด
RO-EXHIBITION-HEART_TH-18X20-CM-01.jpg
RO-EXHIBITION-HEART_TH-18X20-CM-02.jpg

การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษา ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ร่วมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษในการรักษาเช่น
 • สายสวนหลอดเลือดหัวใจแบบพิเศษ
 • เครื่องกรอหินปูน (Rotablator) ในกรณีที่การตีบของหลอดเลือดหัวใจมีหินปูนเกาะปริมาณมาก
 • การอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดหัวใจ (Intravascular Ultrasound: IVUS) โดยการใช้หัวอัลตร้าซาวด์พิเศษใส่เข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งทำให้สามารถประเมินบริเวณหลอดเลือดหัวใจที่ตีบได้แม่นยำขึ้น ทำให้แพทย์สามารถตัดสินใจให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้ยืนยันผลการใส่ขดลวดค้ำยันหัวใจได้อย่างดี
 • เครื่องพยุงหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดด้วยบอลลูน (Intra-aortic Balloon Pump: IABP) ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
 • เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Extracorporeal Membrane Oxygenation: ECMO) เพื่อทำงานแทนหัวใจและปอดชั่วคราว ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหรือปอดล้มเหลวรุนแรง

 

AW-LINE-GROUP-TH.jpg

นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

นพ. อร่าม จูสวย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Number

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน 
  อาคาร A ชั้น 14
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 2 คน

Related Health Blogs