bih.button.backtotop.text

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในสังคมปัจจุบันที่หลายคนจำเป็นต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง การเคร่งเครียดกับหน้าที่การงาน รวมถึงขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอในแต่ละวัน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือด

ทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น หลอดเลือดจึงมีการตีบแคบลง ทำให้เลือดซึ่งนำออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  หากเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งมักเกิดจากคราบไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดชั้นในแตกออกและกลายเป็นลิ่มเลือดจะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือเสียชีวิตกะทันหันได้ โรคนี้จะมีอาการเตือนอย่างไรบ้างติดตามได้ทางอินโฟกราฟิก ด้านล่างนี้

Infographic-Coronary.jpg 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs