นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiology, โรงพยาบาลศิริราช, 2546-2548
- Cardiovascular Intervention, โรงพยาบาลศิริราช, 2548-2549
- Interventional Cardiology, Leiden University, Medical Center, Netherlands, 2550-2552
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Tue310:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Wed410:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)

Article by this doctor