bih.button.backtotop.text

การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเป็นหัตถการที่มีการรุกล้ำร่างกายผู้รับการรักษาน้อย กระทำเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ วัตถุประสงค์ของการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนคือเพื่อดันไขมันที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านจุดที่เคยตีบได้สะดวกขึ้น เมื่อเลือดไหลผ่านได้ดีขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลง หายใจได้เต็มที่ขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

ข้อบ่งชี้ในการขยายหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรง
  • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  • อาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 
ผู้ป่วยต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม 6 ชั่วโมงก่อนรับการรักษา ผู้ป่วยที่ใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ยาขับปัสสาวะ หรืออินซูลินอยู่ ต้องสอบถามแพทย์ว่าจำเป็นต้องงดยาหรือไม่

ผู้ป่วยจะได้รับสารละลายและยาทางสายน้ำเกลือ แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกชาบริเวณที่จะใส่สายสวน ซึ่งอาจเป็นบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือข้อพับ แล้วใส่สายสวนซึ่งมีบอลลูนที่ยังแฟบติดอยู่ตรงปลายเข้าไปยังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรืออุดตัน เมื่อสายสวนเข้าไปถึงจุดเป้าหมาย แพทย์จะทำให้บอลลูนพองตัวไปดันไขมันที่อุดตันอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด เปิดทางให้หลอดเลือดขยายออก โดยมากแพทย์จะใส่ขดลวดเข้าไปด้วย เพื่อช่วยลดโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบใหม่ ขดลวดจะอยู่ในจุดที่ใส่เข้าไปอย่างถาวร กระบวนการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดใช้เวลาประมาณ 60-120 นาที
  • มีเลือดออก ติดเชื้อและปวดบริเวณที่ใส่สายสวน
  • เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือเส้นเลือดในสมองตีบ
  • หลอดเลือดได้รับความเสียหาย
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ไตมีปัญหาจากการขับสารทึบรังสีออกจากร่างกาย
  • แพ้สารทึบรังสีที่ใช้ในกระบวนการ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์หัวใจ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.75 of 10, จากจำนวนคนโหวต 118 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง