bih.button.backtotop.text

การขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยหัวกรอกากเพชรโดยใช้เครื่องกรอความถี่สูง

การขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยหัวกรอกากเพชรโดยใช้เครื่องกรอความถี่สูง (Rotablator) หรือที่เรียกกันว่าเครื่องกรอหินปูน เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้ร่วมในการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบแบบซับซ้อนโดยผ่านสายสวน ซึ่งเป็นกระบวนการทำที่มีเทคนิคขั้นสูงโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ประโยชน์ของการทำหัตถการ
เพื่อขยายหลอดเลือดในบริเวณที่มีการตีบตันของรูเปิดของหลอดเลือดแดงโคโรนารี บริเวณที่มีหินปูนเกาะปริมาณมาก ซึ่งไม่สามารถขยายด้วยบอลลูนได้ หรือไม่สามารถที่จะนำเอาขดลวดค้ำยันเข้าไปสอดฝังในหลอดเลือด
 
ความเสี่ยงจากกระบวนการขยายหลอดเลือดหัวใจวิธีนี้ ได้แก่
 • การปริแตกของหลอดเลือดแดง ร้อยละ 10
 • การปิดของหลอดเลือดทันที ร้อยละ 1.8
 • เกิดปรากฏการณ์การไหลของเลือดช้าลง ร้อยละ 1.2-7.6
 • เกิดรูทะลุของหลอดเลือดร้อยละ 1.5
 • เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงของหลอดเลือดร้อยละ 1.6
 • เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายร้อยละ 1.2-1.3
 • ต้องทำผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉินร้อยละ 1.0-2.5
 • เสียชีวิต ร้อยละ 1.0
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ได้แก่
 • เจ็บแน่นหน้าอก
 • หายใจไม่สะดวก
 • เหงื่อแตก
 • ใจสั่น
 • วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด จะเป็นลม
ก่อนทำหัตถการ
 1. ผู้ป่วยควรอยู่ในประเทศไทยประมาณ 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาการรักษา
 2. แนะนำให้พักโรงแรมใกล้โรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหรือทำหัตถการจนถึงวันนัดพบแพทย์
หลังทำหัตถการ
 1. ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด และได้รับเอกสารรายงานการผ่าตัดหรือการทำหัตถการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านและได้รับเอกสารคำแนะนำเรื่อง “คําแนะนําก่อนกลับบ้านผู้ป่วยขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและใส่สเต็นท์” โปรดอ่านรายละเอียดของคำแนะนำและปฏิบัติตาม
 3. ในการเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบิน หากผู้ป่วยนั่งชั้นประหยัด (economy class) แนะนำให้เลือกที่นั่งแถวหน้าและลุกเดินบ่อยๆ ทุก 15-30 นาที รวมถึงกระดกข้อเท้า (foot ankle pump) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ขา
 4. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ผู้ป่วยควรพกยาประจำตัวอย่างเพียงพอไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับการเดินทาง และสำรองปริมาณยาเพิ่มเติมสำหรับอีกหนึ่งหรือสองวัน รวมถึงควรพกใบสั่งยาติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่จุดตรวจของศุลกากร
เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง หินปูนยังสามารถแฝงตัวมากับคราบไขมันมาเกาะติดบริเวณหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตีบตัน หรือทำให้หลอดเลือดตีบแข็งเรื้อรัง (chronic total occlusions) โอกาสสำเร็จของหัตถการนี้จึงขึ้นอยู่กับระดับของปริมาณการสะสมของหินปูนซึ่งสามารถตรวจพบได้จากการตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (computed tomography coronary calcium scoring) กรณีสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อหัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพอจะขาดออกซิเจนและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงาน มีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดได้ หากหลอดเลือดหัวใจอุดตันอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs