bih.button.backtotop.text

หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

จากรายงานสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก ทุกปีมีประชากรประมาณ 17 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 23 ล้านคนในปี 2573 จะเห็นได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ใกล้ตัวทุกคน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นจากอะไร
เป็นกลุ่มอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากการที่หลอดเลือดตีบแคบลงหรือมีการอุดตันจากไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดชั้นใน บางคนอาจมีหินปูนหรือมีแคลเซียมมาเกาะด้วย ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 
สัญญาณอันตราย เตือนว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วนะ
ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตันเพราะมักไม่มีอาการในระยะแรก แต่เมื่อหลอดเลือดเริ่มตีบ อาจมีอาการดังนี้ได้
 • เจ็บแน่นหน้าอก
 • เหนื่อยง่ายผิดปกติ
 • หน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นลม
 • หัวใจเต้นผิดปกติ เช่น ใจสั่น ใจเต้น

จะรู้ได้อย่างไรว่ามีความเสี่ยงแค่ไหน
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น
 • อายุที่มากขึ้น โรคนี้มักเกิดกับคนที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยหรือเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วน
 • มีน้ำหนักเกิน
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
 • ความเครียดเรื้อรัง

แพทย์จะวินิจฉัยได้อย่างไร
สิ่งสำคัญที่สุดคือการซักประวัติ เพราะอาการบางอย่างของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคอื่น แพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค หลังจากนั้นแพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจเลือดดูปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และอาจตรวจแนวรุก เช่น วิ่งสายพานหรือวิ่งสายพานบวกกับการทำอัลตร้าซาวด์หัวใจ ถ้าผลออกมาผิดปกติ แพทย์อาจตรวจเพิ่มเติม เช่น ทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจและตรวจอัลตร้าซาวด์
 
เมื่อเป็นโรคหลอดเลือดตีบแน่แล้ว จะรักษาด้วยวิธีใดได้บ้าง
แพทย์จะเลือกวิธีการรักษาโดยพิจารณาตามลักษณะการตีบ กายภาพของการตีบของเส้นเลือดหัวใจว่าตีบทั้งหมดกี่เส้นและปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ โดยทั่วไปการรักษาทำได้ 3 วิธีด้วยกันคือ
 • การรักษาด้วยยา สำหรับคนที่หลอดเลือดตีบไม่เกิน 70% และมีอาการไม่มาก
 • การรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือด เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนร่วมกับการใส่ขดลวดตาข่าย
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  เป็นการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ เพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันทำให้เลือดผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบป้องกันได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไรยิ่งดีและควรทำให้เป็นนิสัยไปจนตลอดชีวิต
 • ไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่  บุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ลดอาหารที่มีไขมันชนิดที่ไม่ดี เช่น เนยเทียม ไขมันสัตว์ น้ำมันปาล์ม เลือกอาหารที่มีไขมันชนิดดีสูง เช่น น้ำมันมะกอก ปลา รวมถึงอาหารที่มีกากใยสูง มีเกลือและน้ำตาลต่ำ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกำลังกายอย่างหนัก 75 นาทีต่อสัปดาห์ นอกจากนี้การออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10 – 15 นาที รวมวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก็ทำให้หัวใจแข็งแรงได้เช่นเดียวกัน
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยวัดได้จากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่มีมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตรในคนไทย โดยค่า BMI คำนวณได้จากน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วยความสูง (เมตรยกกำลังสอง) และภาวะอ้วนลงพุงในเพศชายมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไปและเพศหญิงมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 80 เซนติเมตรขึ้นไป 
 • จัดการกับความเครียด เลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ฝึกโยคะ หรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อน

มั่นใจในการรักษากับสถาบันโรคหัวใจ
สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาย ตั้งแต่แพทย์ผู้ชำนาญเฉพะทางด้านโรคหัวใจ นักกายภาพบำบัดฟื้นพูเฉพาะโรคหัวใจ พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทีมเภสัชกรที่ชำนาญในเรื่องของยารักษาโรคหัวใจ นอกจากนี้เรายังเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบการบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อ-นพดล-(1).jpg

นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย อายุรศาสตร์แพทย์โรคหัวใจ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs