bih.button.backtotop.text

โรคหลอดเลือดหัวใจรักษาอย่างไร


Infographic-Coronary-AW02.jpg


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้หรือรู้ตัวช้า ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามเวลา เพราะอาการบางอย่างของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคอื่น ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ โดยแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ในการรักษาแพทย์จะเลือกวิธีการรักษาโดยพิจารณาตามลักษณะการตีบ กายภาพของการตีบของเส้นเลือดหัวใจว่าตีบทั้งหมดกี่เส้นและปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ จะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างหาคำตอบได้ที่นี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs