bih.button.backtotop.text

การตรวจภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน

การตรวจภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular Ultrasonography หรือ IVUS) เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้ร่วมในการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบแบบซับซ้อนโดยผ่านสายสวน เทคโนโลยีนี้เอาชนะข้อจำกัดหลายประการของการบันทึกภาพหลอดเลือดด้วยรังสี ด้วยการถ่ายภาพภายในหลอดเลือดโดยการสร้างภาพภาคตัดขวางของหลอดเลือดด้วยมุมมอง 360 องศา ให้ได้มาซึ่งภาพที่มีโครงสร้าง 3 มิติ

ประโยชน์ของการทำหัตถการ
เพื่อตรวจดูความผิดปกติของลักษณะรูปแบบและโครงสร้างของรอยโรคของหลอดเลือดที่มีการตีบแบบซับซ้อน เช่น หาปริมาณคราบไขมัน กำหนดหาขนาดของขดลวดค้ำยัน ประเมินขนาดของการกางขยายออกของขดลวด และระบุภาวะแทรกซ้อนของหัตถการ การตรวจภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนมีบทบาทสำคัญในการระบุกลไกของความล้มเหลวของการสอดฝังขดลวด เช่น การประเมินภาวะที่มีการอุดตันของขดลวด หรือการตีบในขดลวด และช่วยแนะแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม
 
ความเสี่ยงจากเทคนิคพิเศษการตรวจภายในของหลอดเลือดหัวใจซึ่งพบได้น้อยนี้ ได้แก่
  • การปริแตกของหลอดเลือดแดง (Dissection)
  • เกิดรูทะลุของหลอดเลือดร้อยละ (Perforation)
  • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
  • ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (Thrombosis)
  • และเกิดการหดตัวของหลอดเลือด (Spasm)
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ได้แก่
  • เจ็บแน่นหน้าอก
  • หายใจไม่สะดวก
  • เหงื่อแตก
  • ใจสั่น
  • วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด จะเป็นลม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะและโครงสร้างของหลอดเลือดของผู้ป่วย กรณีสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
อาจไม่ทราบถึงความผิดปกติภายในของหลอดเลือดที่มีการตีบแบบซับซ้อนอย่างถูกต้อง อาจทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม
 
การใส่สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ (Fractional Flow Reserve: FFR) ซึ่งจะช่วยในการพิสูจน์ว่าหลอดเลือดมีการตีบจริงหรือไม่ การตรวจความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs