bih.button.backtotop.text

EP.1 คอนแทคเลนส์ สามารถขีดข่วนกระจกตาได้หรือไม่?

ข้อควรปฏิบัติขณะใส่คอนแทคเลนส์เพื่อป้องกันการขีดข่วน และการติดเชื้อที่กระจกตาข้อควรปฏิบัติขณะใส่คอนแทคเลนส์เพื่อป้องกันการขีดข่วน และการติดเชื้อที่กระจกตา

โดย นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs