bih.button.backtotop.text

ฮอร์โมนกับวัยรุ่น

03 เมษายน 2557

ฮอร์โมนส่งผลอย่างไรกับวัยรุ่น? เรามีวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

ฮอร์โมนส่งผลอย่างไรกับวัยรุ่น?
ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs