ฮอร์โมนกับวัยรุ่น

03 เมษายน 2557
ฮอร์โมนส่งผลอย่างไรกับวัยรุ่น?
ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

 

Related Health Blogs