bih.button.backtotop.text

โรคพยาธิในช่องคลอด ภัยเงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

โรคพยาธิในช่องคลอด (Trichomoniasis หรือเรียกสั้นๆ ว่า Trich) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อว่า Trichomonas vaginalis พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใดๆ มีเพียง 30% ของผู้ป่วยเท่านั้นที่แสดงอาการของโรค แต่หากพบว่าติดเชื้อ ควรรีบรักษาเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีและสามารถติดต่อไปสู่คู่นอนได้


อาการของโรค

อาการของโรคพยาธิในช่องคลอดมีได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปอาการอักเสบขั้นรุนแรง ผู้ป่วยบางรายแสดงอาการภายในเวลา 5-28 วันหลังจากติดเชื้อ ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายแสดงอาการหลังจากนั้น อาการอาจเป็นๆ หายๆ ได้
 • มีตกขาวเป็นสีเหลือง สีเขียวหรือสีเทา
 • ช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น
 • รู้สึกคัน แดงและแสบภายในช่องคลอดหรือบริเวณช่องคลอด
 • รู้สึกเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • รู้สึกระคายเคืองขณะปัสสาวะ


ปัจจัยเสี่ยงของโรค

โรคพยาธิในช่องคลอดติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศและสามารถติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงก็ได้ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดโรคนี้ ได้แก่
 • เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • มีประวัติในการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • มีประวัติในการเป็นโรคพยาธิในช่องคลอดมาก่อน
เนื่องจากโรคนี้ติดต่อผ่านกันโดยการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก แต่การใช้ภาชนะ โถสุขภัณฑ์ร่วมกับผู้ป่วย ก็สามารถทำให้ติดต่อได้
 

การวินิจฉัยโรค

โรคพยาธิในช่องคลอดแสดงอาการคล้ายกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ดังนั้นการวินิจฉัยโรคจึงดูจากอาการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แพทย์จะซักประวัติ ตรวจภายในและนำตกขาวไปส่งตรวจเพื่อดูเชื้อพยาธิในช่องคลอด
 

การป้องกัน

โรคพยาธิในช่องคลอดสามารถติดต่อกันได้โดยที่ผู้แพร่เชื้อไม่แสดงอาการใดๆ ดังนั้นโรคนี้จึงติดต่อกันได้ง่าย วิธีการป้องกันการติดเชื้อทำได้ดังนี้
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยและมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายว่าปลอดโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์
 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์เพราะเชื้อโรคอาจติดต่อผ่านบริเวณอวัยวะเพศที่ไม่ปกคลุมด้วยถุงยางอนามัยได้
 

ภาวะแทรกซ้อนของโรค

หากไม่รักษาให้หายขาด โรคพยาธิในช่องคลอดอาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรงตามมา
 • ทำให้หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนการกำหนด ทารกอาจมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ทำให้มีปัญหาทางสุขภาพและพัฒนาการตามมา นอกจากนี้ทารกอาจติดเชื้อจากมารดาได้หากคลอดตามธรรมชาติ
 

ควรปฎิบัติตัวอย่างไรหากติดโรคพยาธิในช่องคลอด

โรคพยาธิในช่องคลอดเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ไม่ยาก แต่ผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและทำการรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหากสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ควรปฏิบัติตัวดังนี้
 • รีบไปพบแพทย์
 • รับประทานยาปฏิชีวนะติดต่อกันให้ครบตามที่แพทย์แนะนำ ถึงแม้จะไม่มีอาการแล้วก็ตาม
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าผู้ป่วยและคู่นอนจะรักษาโรคให้หายดีแล้ว ถึงแม้ผู้ป่วยจะรับประทานยาครบตามที่แพทย์แนะนำ ผู้ป่วยอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่มีเชื้อโรคนี้อยู่

 
 
เรียบเรียงโดย พญ. ปรียานาถ กำจรฤทธิ์   ศูนย์สูติ-นรีเวช  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs