bih.button.backtotop.text

พัฒนาการของลูกมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต

คลายความสงสัยว่าลูกรักมีพัฒนาการตามวัยและทันเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหรือไม่ หากลูกมีพัฒนาการช้ากว่าวัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อฝึกฝนในด้านนั้นให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นศูนย์กุมารเวช:
เปิดให้บริการทุกวัน 07.00-20.00 น.

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทร : 02-011-3791

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs