เด็กหลอดแก้ว... ทางเลือกรักษาภาวะมีบุตรยาก


หลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องการทำเด็กหลอดแก้ว หรือที่เรียกว่า IVF (In Vitro Fertilization) สำหรับผู้ที่มีบุตรยากกันมาบ้างนะคะ แล้วการทำ IVF มีขั้นตอนอย่างไร มาฟังคำตอบกันได้กับ รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่นี่ค่ะ

Related Health Blogs