bih.button.backtotop.text

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ภาวะการมีบุตรยากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นปัจจุบัน โดยมีสาเหตุได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกัน พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรที่แต่งงานช้าและมีการตั้งครรภ์ในอายุที่มากขึ้น องค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่ามีคู่สมรสที่ประสบภาวะการมีบุตรยากถึง 48 ล้านคู่ทั่วโลก
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีประสบการณ์ในการช่วยให้คู่สมรสประสบความสำเร็จในการมีบุตร โดยมีอัตราความสำเร็จของการทำ IVF ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
เกี่ยวกับเรา
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ของศูนย์กว่า 20 ท่าน ที่พร้อมให้คำปรึกษาสามีภรรยาที่มีปัญหาการมีบุตรยากจากปัจจัยต่างๆ และร่วมวางแผนการมีบุตร เราตระหนักดีว่าภาวะการมีบุตรยากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีสาเหตุที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงมุ่งเน้นในการให้คำแนะนำและการรักษาโดยพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยการคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านสุขภาพ โรคประจำตัวหรือโรคทางพันธุกรรม รวมถึงให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการประเมินและการคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
เราให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุม ดังนี้
 
 • ให้คำปรึกษา วินิจฉัยและวางแผนการก่อนการตั้งครรภ์ ตรวจความเสี่ยงด้านพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีการตรวจยีนที่ทันสมัยเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์โดยแพทย์ผู้ชำนาญโรคพันธุกรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนทำ IVF
 • ให้การรักษาและดูแลอย่างเนื่องทั้งก่อนและหลังการทำ IVF ไปจนกระทั่งคลอดบุตรโดยแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ ร่วมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผู้ชำนาญด้านมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และทีมบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด  (NICU) ที่มีคุณภาพในการดูแลทารกแรกเกิดให้รอดปลอดภัย
 
 


 

การให้คำปรึกษาเบื้องต้น (counseling)

ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสูติ-นรีเวช รวมถึงปัญหาภาวะมีบุตรยากสำหรับคู่สามีภรรยาที่วางแผนมีบุตร โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ชำนาญการจะให้คำแนะนำในการวางแผนการมีบุตร ด้วยการใช้วิธีธรรมชาติหรือใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เข้ามาช่วย ขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะมีบุตรยากและสภาพร่างกายของคู่สมรส

การตรวจความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ (Fertility wellness)

ตรวจหาความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ แพทย์จะให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง เสริมสร้างและการบำรุงสุขภาพร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์ไข่และน้ำเชื้อ ก่อนเริ่มการรักษาอย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละท่าน

การตรวจยีนสำหรับคู่สมรสเพื่อเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์

แนะนำให้คู่สมรสทั้งที่มีประวัติและไม่มีประวัติโรคกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัวตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคร้ายบางชนิดที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ลูกได้ โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์พันธุศาสตร์จะทำการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่อาจทำให้เด็กมีความผิดปกติได้มากกว่า 600 ยีน หรือประมาณ 300 โรค

 

Doctor-Group.jpg

การฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI)

เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากเบื้องต้นที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ฝ่ายชายมีเชื้อออสุจิน้อย เคลื่อนไหวได้ไม่ดี คู่สมรสที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาอื่น เช่น หลั่งเร็วเกินไปหรือฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยการนำอสุจิฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง อัตราความสำเร็จของการรักษา ขึ้นกับอายุของฝ่ายหญิงและสาเหตุของการมีบุตรยากของคู่สมรส ในการทำครั้งที่ 2-6 หากผู้ป่วยยังไม่ตั้งครรภ์ แพทย์อาจจะพิจารณาทำการรักษาโดยวิธีการปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (In vitro fertilization, IVF)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติ เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำการฉีดเชื้อผสมเทียมที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฝ่ายชายเชื้ออสุจิน้อยไม่แข็งแรงหรือเคลื่อนที่ไม่ดี  หน้าตาของอสุจิผิดปกติ ไม่สามารถหลั่งอสุจิในช่องคลอดได้หรือฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ท่อนำไข่เกิดความเสียหาย ความผิดปกติของมดลูก มีพังผืด ได้รับการทำ IUI มาแล้วแต่ไม่สำเร็จและอายุที่มากขึ้น

การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)

เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยการฉีดอสุจิที่ดีที่สุดหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่เพื่อทำให้เกิดกระบวนการปฏิสนธิ ช่วยในการรักษาภาวะมีบุตรยากในกรณีที่คู่สมรสที่ฝ่ายชายที่มีน้ำเชื้ออสุจิน้อยมาก อสุจิไม่แข็งแรงและ/หรือมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ โดยวิธีนี้จะช่วยให้เกิดการปฏิสนธิของไข่ไปเป็นตัวอ่อนใกล้เคียงกับอัตราการปฏิสนธิในคู่สมรสฝ่ายชายที่มีอสุจิปกติ

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนโดยใช้ Embryoscope

เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบพิเศษที่มีการติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ และระบบถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย Time-lapse system (TLS) เข้าไปรวมกับตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบทั่วไป ทำให้สามารถติดตามดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ในทุกช่วงเวลา และประเมินคุณภาพตัวอ่อนผ่านทางจอแสดงภาพร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาฝังตัว โดยไม่มีผลกระทบกับตัวอ่อน

การเจาะช่วยในการฟักตัวของตัวอ่อน (Assisted Hatching, AH)

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เลเซอร์หรือเอนไซม์ มาทำให้เปลือกของตัวอ่อนบางลงหรือช่วยเปิดรูขนาดเล็กเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัวออกมาได้ง่ายขึ้น เป็นเทคนิคที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน โดยไม่ทำอันตรายต่อตัวอ่อนและช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Testing)

เป็นการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ร่วมกับการรักษาด้วยกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (In vitro fertilization , IVF)  โดยการสุ่มดูดเซลล์ของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วมาตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนที่จะทำการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ประกอบด้วย
 • การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Screening: PGT-A) เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ (Euploid) ย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
 • การตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมที่อาจจะถ่ายทอดสู่ตัวอ่อนในกรณีที่พ่อหรือแม่มียีนผิดปกติที่เป็นโรค(Preimplantation Genetic diagnosis, PGT-M, PGT-SR) เป็นการคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่มียีนที่เป็นโรคย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนพ่อกับแม่

การแช่แข็งเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

จำนวนและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากกว่า 35 ปี ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เพิ่มภาวะแท้งบุตร และเสี่ยงต่อภาวะเด็กมีโครโมโซมผิดปกติ ดังนั้นการแช่แข็งเซลล์ไข่เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรังไข่หรือต้องได้รับยาเคมีบำบัด การฉายแสง ทำได้โดยการแช่แข็งเซลล์ไข่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดโดยใช้เทคโนโลยีแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification method) ที่ใช้สารรักษาความเย็นเข้ามาแทนน้ำในเซลล์ ทำให้ลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ได้รวดเร็วจนไม่เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ ไข่ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)

เป็นการเก็บรักษาอสุจิภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เย็นจัด (Ultra-Low Temperature) ในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 C ทำให้สามารถเก็บรักษาอสุจิได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะสำหรับผู้ชายที่ต้องการทำหมัน แต่อยากเก็บอสุจิบางส่วนไว้ หากต้องการมีบุตรในอนาคต หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับต้องได้รับยาเคมีบำบัด การฉายแสงที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ หรือบางท่านไม่สามารถมาเก็บอสุจิในวันที่มีการฉีดเชื้อหรือทำการเก็บไข่ สามารถมาเก็บอสุจิแช่แข็งไว้ล่วงหน้า การแช่แข็งอสุจิช่วยในการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ เช่น การผสมเทียมภายในมดลูก (IUI) หรือการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) ในอนาคตได้

การรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Oncofertility)

การรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ทำให้การทำงานของรังไข่ลดลง และอาจทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนภายหลังได้รับยาเคมีบำบัด นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดยังอาจมีผลต่อการสร้างตัวอสุจิชั่วคราวหรือถาวร ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยการประสานความร่วมมือของทีมแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา แพทย์ด้านการเจริญพันธุ์และแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีบุตรได้ในอนาคตหลังการรักษามะเร็งสิ้นสุดลง โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ (In-vitro fertilization) เพื่อนำตัวอสุจิ ไข่ หรือแม้กระทั่งตัวอ่อน แช่แข็งภายนอกร่างกายก่อนได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง

การรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยเอชไอวี (Fertility Treatment for HIV Couples)

ช่วยให้ผู้ป่วยเอชไอวีตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่ครอบครัวและทารกและลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ ก่อนการรักษา ทีมสหสาขาวิชาชีพของเราประกอบด้วยอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ สูติแพทย์ กุมารแพทย์และจิตแพทย์ จะช่วยประเมินความสามารถในการเจริญพันธุ์ (Fertility assessment) ประเมินการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ความจำเป็นในการใช้ยาต้านไวรัส การตรวจคุณภาพอสุจิในผู้ชายที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในรายที่เป็นโรคเอดส์ซึ่งมักจะมีความผิดปกติของตัวอสุจิ สำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงติดเชื้อ อายุรแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคติดเชื้อจะควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีให้อยู่ในระดับที่น้อยจนไม่สามารถตรวจพบได้เพื่อลดการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิด้วย CASA

CASA หรือ Computer Assisted Sperm Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจนับปริมาณ ดูการเคลื่อนไหว และรูปร่างของอสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

การทำพีซ่า การทำมีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA, MESA & TESE)

เป็นการตรวจหาตัวอสุจิในกรณีฝ่ายชายตรวจไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อ โดยแพทย์อาจนำอสุจิออกจากอัณฑะหรือหลอดนำอสุจิโดยตรง เพื่อเป็นการรักษาหรือการวินิจฉัย อสุจิที่ได้จากการทำหัตถการจะถูกแช่แข็งเพื่อใช้ในการรักษากับฝ่ายหญิงต่อไป ด้วยการนำมาผสมกับไข่ที่ได้จากการกระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อให้ได้ตัวอ่อนสำหรับย้ายเข้าโพรงมดลูกทำให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 
 • PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วดูดตัวอสุจิออกมาจากลูกอัณฑะโดยตรง
 • MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไปและดูดตัวอสุจิออกมา
 • TESE (Testicular Epididymal Sperm Extraction) คือ การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กน้อยแล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา

การผ่าตัดในระบบสืบพันธ์ (Reproductive surgery: Minimal Invasive Surgery (Hysteroscopy, Laparoscopy))

เป็นการวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง (Diagnostic laparoscopy) และการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมก่อนเริ่มการรักษา เป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถมีบุตรตามธรรมชาติ แท้งบ่อยๆ หรือไม่ประสบความสำเร็จหลังจากใส่ตัวอ่อน เนื่องจากปัญหาทางด้านนรีเวช เช่น มีติ่งเนื้อ (Polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก พังผืดในอุ้งเชิงกราน ถุงน้ำในรังไข่ ท่อนำไข่ตีบตัน โดยการฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่   รักษาติ่งเนื้อ (Polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก

การฉีด PRP (Platelet Rich Plasma) เพื่อเพิ่มความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก

PRP คือเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เกิดจากการนำเลือดเข้าสู่กระบวนการปั่นแยกเลือดจนเหลือเพียงเกล็ดเลือดที่เข้มข้นกว่าเลือดปกติ 4-5 เท่า จากรายงานการศึกษาต่างๆพบว่าการฉีด PRP เข้าไปในโพรงมดลูกก่อนการสอดยาโปรเจสเตอโรนช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกบางโดยไม่ทราบสาเหตุมีโพรงมดลูกที่หนาขึ้นและมีปริมาณเลือดมาเลี้ยงเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญ
 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับภาวะการมีบุตรยาก โดยให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนและหลังการทำ IVF เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์และความปลอดภัยของมารดาและทารก
 

Doctor-Group.jpg

 

ทีมสหสาขาวิชาชีพของเราประกอบด้วย

 • นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) 
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • แพทย์สูตินรีเวชผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุศาสตร์
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
 • จิตแพทย์
 • พยาบาลผู้ชำนาญด้านภาวะการเจริญพันธุ์ (Infertility nurse practitioner)
 • พยาบาลผู้ชำนาญการด้าน IVF ที่ช่วยให้คำปรึกษาผู้ป่วย (Nurse Navigator IVF)
 • เภสัชกร
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใคร่ขอให้ท่านทราบข้อมูลและเตรียมเอกสารนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการเข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ดังต่อไปนี้
 
 1. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุความสัมพันธ์ของคู่สมรสตามที่กฎหมายกำหนด
 2. รับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศต้องรับรองเอกสารมาให้เรียบร้อยโดยสถานทูตของประเทศที่มีการจดทะเบียนสมรสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ชนัญญา ตันติธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

ศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ดูประวัติ

ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  วันจันทร์-วันเสาร์
  07.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  07.00-17.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  อาคาร B ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 204 คน

Related Health Blogs