bih.button.backtotop.text

การตรวจวัดระดับฮอร์โมน

ผู้หญิงทุกคนเกิดมาพร้อมไข่ในรังไข่ที่มีจำนวนแน่นอนและไม่สามารถสร้างเพิ่มใหม่ได้ ปริมาณและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้โอกาสตั้งครรภ์ลดน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

AMH คืออะไร
ฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียน (Anti-Mullerian Hormone) หรือเรียกสั้นๆว่า AMH คือฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำงานของรังไข่หรือบอกจำนวนไข่ที่สามารถผลิตได้ ฮอร์โมน AMH จะมีค่าสูงขึ้นและลดลงเรื่อยๆ เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว และจะลดลงจนหมดไปเมื่อมีอายุมากขึ้น
การตรวจ AMH คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้สามารถบ่งบอกว่ามีจำนวนไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามการตรวจ AMH นี้ไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของไข่ได้ การตรวจ AMH ถือเป็นวิธีการชี้วัดปริมาณไข่ที่มีอยู่ในรังไข่ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน
  • พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 6 เดือนและต้องการตรวจว่ามีไข่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ ช่วยในการวางแผนว่าจะตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ หรือควรพิจารณาวิธีการอื่นๆในการช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ 
  • กำลังวางแผนทำ IVF หรือวิธีการอื่นเพื่อช่วยในการตั้งครรภ์ ระดับค่า AMH จะช่วยบอกให้ทราบว่าจะตอบสนองต่อการทำ IVF หรือวิธีการอื่นได้มากน้อยเพียงใด ระดับ AMH ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติหมายถึงรังไข่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่ได้ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก
  • ผ่านการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดรังไข่ และต้องการทราบว่าการรักษามีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ในอนาคตหรือไม่
  • ต้องการตั้งครรภ์ในอนาคตและต้องการทราบปริมาณไข่ในปัจจุบัน
ระดับของฮอร์โมน AMH ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของรอบเดือน ตรวจวันใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารล่วงหน้า

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.33 of 10, จากจำนวนคนโหวต 3 คน

Related Health Blogs