bih.button.backtotop.text

การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)

การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)  เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยวิธีการฉีดอสุจิที่ดีที่สุดหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่เพื่อทำให้เกิดกระบวนการปฏิสนธิ

ขั้นตอนในการทำอิ๊กซี่
วิธีนี้กระทำโดยการใช้เข็มแก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก นำเอาตัวอสุจิเพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในเซลล์ของไข่โดยตรงภายใต้กล้องจุลทัศน์ โดยวิธีนี้จะช่วยให้เกิดการปฏิสนธิของไข่ไปเป็นตัวอ่อนใกล้เคียงกับอัตราการปฏิสนธิในคู่สมรสฝ่ายชายที่มีอสุจิปกติ
  • คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่อุดตันหรือท่อนำไข่ถูกทำลาย
  • คู่สมรสที่ฝายชายมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้ออสุจิ ได้แก่ มีจำนวนอสุจิน้อย อสุจิเคลื่อนที่ได้ไม่ดี
  • คู่สมรสที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก และพยายามมีบุตรมามากกว่า 3 ปี
  • คู่สมรสที่ได้ใช้วิธีกระตุ้นการตกไข่และการผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (Intrauterine Insemination: IUI) มาแล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs