bih.button.backtotop.text

คำแนะนำในการเก็บน้ำอสุจิ

 

คำแนะนำ
 1. ควรเก็บน้ำอสุจิในขณะที่สุขภาพร่างกายปกติ หากมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการรักษาใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบและควรทำจิตใจให้สบาย ไม่ควรวิตกกังวลหรือเครียด
 2. ควรงดเว้นการหลั่งน้ำอสุจิอย่างน้อย 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน
 3. ล้างมือและล้างอวัยวะเพศให้สะอาดก่อนการเก็บ
 4. ทำการเก็บน้ำอสุจิโดยวิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง(masturbation)ห้ามใช้วิธีร่วมเพศแล้วหลั่งน้ำอสุจิภายนอก ห้ามใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้สารหล่อลื่นประเภทต่างๆ
 5. เก็บน้ำอสุจิในภาชนะที่สะอาด ปราศจากเชื้อ ตามที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้
 6. เก็บน้ำอสุจิในห้องที่จัดเตรียมไว้ นำส่งน้ำอสุจิในช่องส่งภายในห้องเก็บ และกดสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับน้ำอสุจิส่งตรวจ
 7. การเก็บน้ำอสุจิเพื่อการส่งตรวจ หากเก็บน้ำอสุจิมาจากบ้าน ต้องนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเก็บน้ำอสุจิได้ โดยนำส่งในอุณหภูมิปกติ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง และใส่ลงในภาชนะที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้เท่านั้น
 8. การเก็บน้ำอสุจิเพื่อส่งตรวจควรติดต่อภายในเวลา 08.00-15.00 น.
 9. การเก็บน้ำอสุจิเพื่อทำหัตถการต้องเก็บน้ำอสุจิในโรงพยาบาลเท่านั้น
 10. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนประกอบการตรวจ
 • ผู้นำส่งน้ำอสุจิเพื่อการส่งตรวจควรเป็นเจ้าของน้ำอสุจิหรือภรรยาเท่านั้น
 • กรณีไม่สามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง ผู้นำส่งแทนต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้นำส่งพร้อมลายเซ็นและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของน้ำอสุจิพร้อมลายเซ็นและระบุมอบอำนาจให้ผู้นำส่งเป็นบุคคลที่นำส่งแทนตนเอง

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs