bih.button.backtotop.text

การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะ

นอกจากการเก็บอสุจิด้วยวิธีการตามธรรมชาติแล้ว เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ายังทำให้แพทย์สามารถนำอสุจิออกจากอัณฑะหรือท่อนำอสุจิได้โดยตรงในกรณีที่ผ่ายชายไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย โดยวิธีการเหล่านี้จะใช้ร่วมกับการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

ใครที่เหมาะสมกับกับวิธีการนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะ
  • ผู้ชายที่เป็นหมัน ไม่มีอสุจิในน้ำเชื้อเพราะท่อลำเลียงอสุจิอุดตัน
  • ผู้ชายที่มีปัญหาการหลั่งหรือหลั่งออกมาแล้วอสุจิตายหมด
  • ผู้ชายที่ผ่านการทำหมัน แต่ไม่ต้องการแก้หมัน
  • ผู้ชายที่มีปัญหาทางสุขภาพทำให้ไม่สามารถหลั่งได้ตามปกติ เช่นมี การอักเสบของอัณฑะ
การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะสามารถทำได้ 4 วิธีด้วยกัน
  1. TESE (Testicular Sperm Extraction) คือการผ่าตัดเอาเนื้อชิ้นเล็กๆของอัณฑะออกมาแล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะมาใช้
  2. PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วดูดตัวอสุจิออกมา
  3. MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือการผ่าตัดเล็กผ่านถุงอัณฑะเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไปเพื่อดูดตัวอสุจิออกมา
  4. TESA (Testicular Sperm Aspiration) คือการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะเพื่อดูดตัวอสุจิออกมา
แพทย์จะให้เจาะเลือดเพื่อประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด หลังจากนั้นผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัด 8 ชั่วโมง แพทย์จะใช้ยานอนหลับ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัด ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
อาจพบผลข้างเคียงประการ เช่น ภาวะติดเชื้อ เลือดคั่งในลูกอัณฑะ อาการปวดแผลหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้
การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะให้ผลสำเร็จที่สูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะท่อลำเลียงอสุจิอุดตัน โดยอัตราความสำเร็จของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับสาเหตุพื้นฐาน ปัญหาและเชื้ออสุจิที่มีอยู่ของผู้ป่วยแต่ละบุคคล

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 3 คน

Related Health Blogs