bih.button.backtotop.text

เพิ่มความสำเร็จของการตั้งครรภ์ด้วย Embryo Glue

หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดของการทำ IVF คือ การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก Embryo Glue หรือเรียกกันว่า กาวฝังตัวอ่อน ช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อน ทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น

Embryo Glue คืออะไร
โดยปกติ ในเยื่อบุโพรงมดลูกของผู้หญิงทั่วไปจะมีสารที่มีชื่อว่า Hyaluronan ที่ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเหนียว พบมากในช่วงเวลาที่มีการฝังตัวของตัวอ่อน Embryo Glue คือ น้ำยาที่มีส่วนผสมของสาร Hyaluronan ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เลียนแบบธรรมชาติในโพรงมดลูกของผู้หญิง
 
Embryo Glue เหมาะกับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะคู่สมรสที่เคยทำ IVF ไม่สำเร็จหรือฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยาก
 
Embryo Glue เหมาะกับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะคู่สมรสที่เคยทำ IVF ไม่สำเร็จหรือฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยาก
 
  • ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเคลื่อนตัว
  • ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกได้ดี
  • เป็นอาหารให้กับตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
  • เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้กับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก
Embryo Glue ช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกได้ดีในระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในระยะยาว มีการใช้ Embryo Glue มาตั้งแต่ปี 2546 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้ Embryo Glue ช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และอัตราการเกิดมีชีพ (live birth rates) โดยสถิติพบว่า จากการเกิดมีชีพด้วยการย้ายตัวอ่อนมากกว่า 4,000 รายการใช้ Embryo Glue ช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดมีชีพถึง 20% 
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs