bih.button.backtotop.text

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

20 มิถุนายน 2565

มารับฟัง Doctor Talk Health Fair 2022 เรื่อง รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย นพ.สุธี ศิริเวชฏารักษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


มารับฟัง Doctor Talk Health Fair 2022 เรื่อง รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย นพ.สุธี ศิริเวชฏารักษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs