bih.button.backtotop.text

นอนกรน อันตรายแค่ไหน (1)

14 พฤษภาคม 2557

นอนกรน เรื่องที่เหมือนธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยอันตราย หากคุณกรนดังมาก กรนๆ หยุดๆ หรือมีอาการสะดุ้ง ปวดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปวดหัว มึนหัวในตอนเช้า ง่วงนอนตอนกลางวัน นั่นแสดงถึงการนอนกรนขั้นอันตราย รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการนอนกรนจาก พญ.เบญจมาศ อินทรโภคา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ พร้อมติดตามวิธีการตรวจการนอนกรนที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล 1 คืน

นอนกรน เรื่องที่เหมือนธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยอันตราย หากคุณกรนดังมาก กรนๆ หยุดๆ หรือมีอาการสะดุ้ง ปวดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปวดหัว มึนหัวในตอนเช้า ง่วงนอนตอนกลางวัน นั่นแสดงถึงการนอนกรนขั้นอันตราย รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการนอนกรนจาก พญ.เบญจมาศ อินทรโภคา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ พร้อมติดตามวิธีการตรวจการนอนกรนที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล 1 คืน
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs