ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

About the Sleep Lab

มีรายงานทางการแพทย์พิสูจน์ว่า การนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ศูนย์คุณภาพการนอนหลับเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ หู คอ จมูก ด้านระบบประสาทและจิตแพทย์ โรคการนอนหลับผิดปกตินี้อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุด้วยกัน ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

 

การวินิจฉัยและการรักษาของศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

 
 
 
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ (polysomnography) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น
  • การนอนกรน
  • การนอนไม่หลับ
  • การนอนกัดฟัน
  • การนอนขากระตุกขณะหลับ
 • การผ่าตัดแบบปกติและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
  • การผ่าตัดลิ้นไก่
  • การผ่าตัดลำคอและเพดานปาก
 • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุเพื่อให้เพดานปากและลิ้นไก่หดตัวเล็กลง ทำให้ช่องเดินอากาศกว้างขึ้นและหายใจได้สะดวก
 • การรักษาด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) โดยต่ออากาศไหลเข้าสู่ลำคอเพื่อให้ผู้ป่วยมีอากาศหายใจเพียงพอ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์


sleeplab_1.jpg
 
 • การตรวจการนอนหลับผิดปกติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (polysomnography) โดยผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืนภายใต้บรรยากาศในห้องพักที่จัดไว้เป็นพิเศษ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดระดับการนอนหลับ วัดชีพจร รวมทั้งคลื่นสมอง การหายใจ และวัดระดับออกซิเจนในกระแสโลหิต
 • การรักษาด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) โดยการต่ออากาศให้ไหลเข้าสู่ลำคอตลอดเวลาซึ่งไม่เจ็บปวด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่ขาดออกซิเจนในขณะนอนหลับ
 • ศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  Tel: 02 011 2988

Service Hours

 • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  ปรึกษาแพทย์ทุกวัน(เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)
  การตรวจการนอนหลับผิดปกติ
  ผู้ป่วยต้องนอนที่โรงพยาบาล 1 คืน
  (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)

Location

 • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 9 ฝั่งเหนือ ออกจากลิฟต์ main lobby แล้วเลี้ยวขวา
คะแนนโหวต 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 109 คน

Related Health Blogs