bih.button.backtotop.text

นอนกรนหยุดหายใจสามารถรักษาได้ง่ายๆ ด้วยเครื่อง CPAP

เครื่อง CPAP นี้ทำหน้าที่ดันลมเข้าไปเพื่อเปิดทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างออก ทำให้สมองได้รับออกซิเจนเต็ม ๆ แล้วก็สมองมีการนอนหลับ Deep Sleep ได้มากขึ้นการรักษาอันดับหนึ่งของโรคนอนกรนหยุดหายใจ คือเครื่อง CPAP หรือว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกที่จะต้องใส่ก่อนนอนทุกคืน

เครื่อง CPAP นี้ทำหน้าที่ดันลมเข้าไปเพื่อเปิดทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างออก ทำให้สมองได้รับออกซิเจนเต็ม ๆ แล้วก็สมองมีการนอนหลับ Deep Sleep ได้มากขึ้น

การรักษาด้วยเครื่อง CPAP นี้ อาศัยความร่วมมือกันระหว่างคนไข้และแพทย์ โดยแพทย์จะทำหน้าที่ในการปรับเครื่องให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเพื่อให้หลับอย่างสบาย โดยผู้ป่วยเองมีหน้าที่ในการใช้เครื่องอย่างต่อเนื่อง มีวินัยการใช้เครื่องทุกวัน เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs