bih.button.backtotop.text

นอนกรนเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได้ ซึ่งเกิดจากอาการกรนหยุดหายใจขณะหลับ ตอนกลางคืนจะทำให้มีออกซิเจนที่ต่ำลง มีความดันไม่คงที่ เกิดอาการเสื่อมของหลอดเลือดในระยะยาวได้ โดยจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันง่าย
โรคหลอดเลือดในสมองเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของโลก

กลุ่มคนที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองนั้น พบว่ามีอาการของโรคนอนกรนหยุดหายใจมากถึง 70-90% เลยทีเดียว

โดยการกรนหยุดหายใจขณะหลับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได้ ซึ่งเกิดจากอาการกรนหยุดหายใจขณะหลับ ตอนกลางคืนจะทำให้มีออกซิเจนที่ต่ำลง มีความดันไม่คงที่ เกิดอาการเสื่อมของหลอดเลือดในระยะยาวได้ โดยจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันง่ายนะคะ เป็นหลอดเลือดสมองตีบ หรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs