bih.button.backtotop.text

คลินิกคุณภาพการนอนหลับ

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย จากสถิติของ sleep foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 10 ถึง 30 เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังและผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 30 ถึง 48 ประสบปัญหาการนอนไม่หลับ ซึ่งผลวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า
 
การบริการ
คุณหรือคนที่คุณรักเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบปัญหานอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอหรือไม่ การนอนหลับผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน คลินิกคุณภาพการนอนหลับของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยหาสาเหตุการนอนไม่หลับของแต่ละบุคคลและรักษาอาการนอนไม่หลับอย่างตรงจุด โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทางเดินหายใจ หู คอ จมูก ด้านระบบประสาทและจิตแพทย์
ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการพร้อมให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันเพื่อวินิจฉัยและรักษาอาการนอนไม่หลับ

 
sleep-clinic-center.jpg
 
 • การตรวจทางหู คอ จมูก ช่องปากและเพดานปาก
 • การตรวจคุณภาพการนอนหลับ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (polysomnography) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น นอนกรน นอนไม่หลับ นอนกัดฟัน นอนขากระตุกขณะหลับ โดยมีการตรวจทั้งหมด 3 ระดับตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ป่วยแต่ละราย

  ระดับที่ 1 การตรวจสุขภาพการนอนแบบสมบูรณ์โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการตลอดคืน (Comprehensive technician-attended polysomnography) เป็นวิธีมาตรฐาน (Gold Standard) มีข้อมูลที่ละเอียด มีความแม่นยำสูง และต้องทำในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน
   
  sleep-clinic-center-01.JPG 

  ระดับที่ 2 การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบสมบูรณ์ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เผ้าตลอดทั้งคืน(Comprehensive- unattended portable polysomnography)  สามารถตรวจได้ในที่พักอาศัย
   
  sleep-clinic-center-02-(1).JPG
   
  ระดับที่ 3 การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบจำกัดข้อมูล (Limited channel portable sleep test) หรือเรียกว่า Mobile Sleep Test การตรวจนี้ จะมีการตรวจ ลมหายใจ การเคลื่อนไหวของหน้าอกและท้อง การวัดระดับออกซิเจนในเลือด การวัดระดับเสียงกรน บางครั้งรวมคลื่นหัวใจร่วมด้วย หรือการตรวจการนอนหลับจากระบบหลอดเลือดและประสาทอัตโนมัติ เป็นต้น เหมาะสำหรับทำที่บ้านหรือห้องพัก
   
  sleep-clinic-center-03-(1).JPG
 • การตรวจยีนที่อาจส่งผลต่อการนอนไม่หลับบางชนิด (Genes that might influence certain types of sleep disorder) [สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งต่อเคสไปตรวจเพิ่มเติมได้ที่ VitalLife Scientific Wellness Center]
 • การนอนกรนและการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนหลับ (Snoring and sleep related breathing disorders)
  • การรักษาด้วยเครื่องเป่าความดันลมบวกซีแพพ (CPAP) โดยต่ออากาศไหลเข้าสู่ลำคอเพื่อให้ผู้ป่วยมีอากาศหายใจเพียงพอ
  • อุปกรณ์รักษาการนอนกรนหรือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (Oral appliances)
  • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุเพื่อให้เพดานปากและลิ้นไก่หดตัวเล็กลง ทำให้ช่องเดินอากาศกว้างขึ้นและหายใจได้สะดวก
  • การผ่าตัดแบบปกติและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
   • การผ่าตัดลิ้นไก่
   • การผ่าตัดลำคอและเพดานปาก
  • การรักษาโดยการจัดท่านอน (Positioning therapy)
  • การประเมินพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติ (Behavioral measures for sleep disorders)
 
4.jpg
 
 • การนอนขาอยู่ไม่สุขและขากระตุกขณะหลับ (Restless leg syndrome and periodic limb movement disorder)
 • โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
  • การรักษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy for insomnia: CBTI)
  • การรักษาด้วยยา (Medications for insomnia)
 • โรคลมหลับและการนอนหลับมากกว่าปกติหรือง่วงนอนในช่วงกลางวันตลอด (Narcolepsy and other hypersomnias (excessive sleep))
  • การรักษาโรคลมหลับ (Treating narcolepsy)
  • การรักษาการง่วงในตอนกลางวันมากเกินไป (Treating idiopathic hypersomnia)
  • การรักษากลุ่มอาการเจ้าหญิงนิทราหรือนอนหลับเป็นเวลานาน (Kleine-Levin syndrome)
 • การนอนหลับผิดปกติจากการทำงานเป็นกะและนาฬิกาชีวิตแปรปรวน (Shift work and circadian rhythm disorders)
  • การบำบัดด้วยแสงสว่าง (Bright light therapy)
 • ภาวะนอนไม่หลับในเด็ก (Pediatric sleep disorder)
 • พฤติกรรมการนอนในช่วงกลางคืน (Nighttime sleep behaviors)
 • ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับที่มีเจ้าหน้าที่เผ้าตลอดทั้งคืน (Comprehensive technician-attended polysomnography)
 • เครื่องเป่าความดันลมบวกซีแพพ (CPAP – Continuous Positive-Airway Pressure)
 • การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
 • ศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์

ศ.นพ. ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูประวัติ

นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา - เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ศิกวัส ธนาวิรัตนานิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา
ประสาทวิทยา - เวชศาสตร์การนอนหลับ
ประสาทวิทยา - โรคลมชัก
Neurophysiology

ดูประวัติ

รศ.นพ. วีระชัย ตันตินิกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

นพ. ไพศาล วชาติมานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูประวัติ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
  ปรึกษาแพทย์ทุกวัน(เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)
  การตรวจการนอนหลับผิดปกติ
  ผู้ป่วยต้องนอนที่โรงพยาบาล 1 คืน
  (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
  เคาน์เตอร์ 12A อาคาร A 
คะแนนโหวต 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 110 คน

Related Health Blogs