ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- Otology and Rhinology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา, 2541
- Head and Neck Surgery, Department of Otorhinolaryngology, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2540-2542
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Endoscopic Sinus Surgery (ESS)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Advance ESS
- Endoscopic dacryocystorhinostomy
- Endoscopic orbital and optic nerve decompression
- Smell and Taste Disorders
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Tue309:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Wed409:00 - 13:0009:0013:00ENT Center
Wed415:00 - 16:0015:0016:00ENT Center
Thu509:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Thu513:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Fri609:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Fri613:00 - 14:0013:0014:00ENT Center
Sat709:00 - 12:0009:0012:00ENT Center