bih.button.backtotop.text

Spine Podcast EP 2: ไปต่อไม่สะดุด หยุดปวดหมอนรองกระดูกด้วยการฉีดยา

อาการเจ็บปวดกับกระดูกสันหลัง ซึ่งมักเกิดจากการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะขยับร่างกายผิดท่า เกิดอุบัติเหตุจากกีฬา หรือยกของหนักจนเกินกำลัง แม้จะรักษาให้หายขาดได้ไม่ยาก แต่เราก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ในภายหลัง







อาการเจ็บปวดกับกระดูกสันหลัง ซึ่งมักเกิดจากการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะขยับร่างกายผิดท่า เกิดอุบัติเหตุจากกีฬา หรือยกของหนักจนเกินกำลัง แม้จะรักษาให้หายขาดได้ไม่ยาก แต่เราก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ในภายหลัง
 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs