bih.button.backtotop.text

กระดูกคอเสื่อมกับการผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคป

โรคกระดูกคอเสื่อม ปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือในรายที่มีอาการรุนแรง แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดโรคกระดูกคอเสื่อม ปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือในรายที่มีอาการรุนแรง แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด คุณหมอเข้ม หรือ นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเอ็นโดสโคป เหมาะกับใครบ้าง และเป็นอย่างไร


นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์  
แพทย์ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์ กระดูกสันหลัง


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs