bih.button.backtotop.text

แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการให้ยารักษาแบบพุ่งเป้า

แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง โดยการให้ยารักษาแบบพุ่งเป้า คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาฟัง นพ.บวร วีระสืบพงศ์ ให้ความรู้กันค่ะแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง โดยการให้ยารักษาแบบพุ่งเป้า คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาฟัง นพ.บวร วีระสืบพงศ์ ให้ความรู้กันค่ะ


นพ. บวร วีระสืบพงศ์ 
แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs