ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

Services
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ
  วนมะเรงโลก.jpg

 

​1. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

 

“Targeted Therapy” แนวทางใหม่รักษามะเร็งให้ตรงจุด
 
 

บอกเล่าประสบการณ์ของการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีรังสีรักษา
 
 

2. การตรวจคัดกรองมะเร็ง


ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม...ตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่วันนี้

 

3. การบริการอื่นๆ
 

 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
Services-prostate-cancer-1200X800.jpg
 
 • การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
 • การดูแลหลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลกที่นำ IBM Watson for Oncology มาช่วยในการประมวลเพื่อตัดสินใจวางแผนรักษามะเร็ง IBM Watson เป็นแมชชีน เลิร์นนิง AI ที่ช่วยแพทย์วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยกับเคสผู้ป่วยในอดีตนับพันเคส วารสารทางการแพทย์และตำราแพทย์นับร้อย การวิจัยทางคลินิกล่าสุด และเอกสารข้อมูลกว่า 12 ล้านหน้า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ช่วยให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ตรวจพบกับข้อมูลจำนวนมหาศาลและให้การรักษาที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 
IBM_BIH_1200X800.jpg
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ดังนี้
 

ทีมแพทย์

 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็ง
 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • พยาธิแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด
 

บุคลากรทางการแพทย์

 • พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด
 • นักฟิสิกส์การแพทย์
 • นักรังสีเทคนิค
 • นักโภชนาการ
 
Doctors-Medical-Team-Horizon-1200X800.jpg


รังสีรักษา

 • เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบ 2 พลังงาน
 • เครื่องเอกซเรย์ซิมูเลเตอร์สำหรับหาตำแหน่ง ขนาด และขอบเขตของการรักษา ตลอดจนใช้ในการวางแผนการรักษา และกั้นลำรังสีสำหรับส่วนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับรังสี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการสร้างภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก
 • อุปกรณ์กั้นรังสีสำหรับกั้นรังสีให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อและอวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียง
 
Medical-Equipment-1200X800.jpg
 


การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รวมถึงการตรวจทั่วร่างกาย
  • การทำอัลตราซาวนด์และการเอกซเรย์
 • เครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64
 

อื่นๆ 

 • การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 4 มิติ ใช้สำหรับวางแผนการรักษาก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ
 • อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหายใจระหว่างการฉายรังสีและระหว่างการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวางแผนการฉายรังสี Monaco สำหรับวางแผนการรักษาด้วยรังสีแบบสามมิติ (3D CRT) แบบแปรความเข้ม (IMRT) และ VMAT
 • Panichevaluk AAkarasakul D, Pongpirul K, Tharavichitkul E, Galalae RM. Combined High-Dose Rate Brachytherapy (HDR-BT) and Whole Pelvic Radiation Therapy (WPRT) in Node Negative, Intermediate to High Risk Localized Prostate Cancer: Clinical Outcomes and Patient Behaviors across Ethnicities. Journal of Radiotherapy in Practice. 2017;16:141-7. 
 • Gale HI, Sharatz SM, Taphey M, Bradley WF, Nimkin K, Gee MS. Comparison of CT enterography and MR enterography imaging features of active Crohn disease in children and adolescents. Pediatr Radiol. 2017. (PMID: 28470387)
 • Abujudeh H, Kaewlai R, Shaqdan K, Bruno MA. Key Principles in Quality and Safety in Radiology. AJR Am J Roentgenol. 2017:W1-W9. (PMID: 28075621)
 • Sangkhathat S, Maneechay W, Chaiyapan W, Kanngern S, Boonpipattanapong T. Association of Wilms' tumor 1 gene single-nucleotide polymorphism rs16754 with colorectal cancer. Mol Clin Oncol. 2015;3(6):1401-5. (PMID: 26807256
 • Kaewlai R, Wongwaisayawan S, Suwannanon R, Limchawalit K, Saksobhavivat N, Udompanich OM. Acute Nontraumatic Abdominal Pain in Adults: Sonographic Diagnosis and Pitfalls with Multiplanar CT Correlation. Radiological Society of North America 2013 Scientific Assembly and Annual Meeting; December 1-6, 2013; Chicago, IL.

ผศ.พญ อลิสา คล้ายเพ็ชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ ชมพร สีตะธนี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีรักษา

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ คนึงนิจ กิ่งเพชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ปิติ เตชะวิจิตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีรักษา

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ธนิตย์ สิงห์เจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

มะเร็งวิทยา
โลหิตวิทยา

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  ติดต่อสอบถามและนัดหมาย
  Tel: 02 011 2222
  พยาบาลประสานงานโรคมะเร็ง
  Tel: 02 066 8888
  พยาบาลประสานงานหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  Tel: 02 011 2881

Service Hours

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  แผนกเคมีบำบัด
  วันจันทร์-วันศุกร์
  07.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  07.00-16.00 น.
  วันอาทิตย์
  07.00-16.00 น.
  แผนกรังสีรักษา
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-16.00 น.
  หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน

Location

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกเคมีบำบัด
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกรังสีรักษา
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นล่าง ด้านใต้
 • หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 8 ด้านเหนือ
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 286 คน

Related Health Blogs