bih.button.backtotop.text

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ข้อมูลศูนย์
 

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

มะเร็งเป็นโรคที่มีคนเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ถือเป็นโรคที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน และสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด และมีห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานระดับสากลอยู่ภายในโรงพยาบาล ทำให้ได้ผลตรวจรวดเร็วและแม่นยำ
 
  Cancer-TH-01.jpg
 

การป้องกัน (Prevention)

พันธุกรรมเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้น บำรุงราษฎร์มีบริการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุกรรมในการแปลผล โดยห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทำให้ได้ผลตรวจรวดเร็วและแม่นยำ

 

    

การตรวจคัดกรองมะเร็ง (Screening)

ช่วยทำให้ค้นพบโรคแต่เนิ่นๆ เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็ง เช่น ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low dose CT
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap smear, HPV
 •  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเจาะเลือด และหากผลเลือดผิดปกติ อาจจะวินิจฉัยเพิ่มด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ หรือ MRI
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเจาะเลือดและอัลตร้าซาวน์ หรือมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยวิธี Esophagogastroduodenoscopy (EGD) ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
 

ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม...ตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่วันนี้

 

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)

การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง ทันเวลา ทำให้รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ และการรู้ระยะของโรค ช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบำรุงราษฎร์มีพยาธิแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยว่าชิ้นเนื้อนั้นมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ และถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่ ซึ่งการตรวจชิ้นเนื้อต้องอาศัยความชำนาญขั้นสูงเพื่อความแม่นยำ

 

Services-prostate-cancer-1200X800.jpg
 การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อโดยพยาธิแพทย์      
 
 

การรักษา (Treatment)

โดยการผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกัน ซึ่งบำรุงราษฎร์จะมีการประชุม Tumor Board ของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้อง lab และเภสัชกร เพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการตรวจหาการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งจากชิ้นเนื้อมะเร็งและจากเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 

“Targeted Therapy” แนวทางใหม่รักษามะเร็งให้ตรงจุด
 


การติดตามผลการรักษา (Follow up)

มีการติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่ทำการรักษาจนครบแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยทีมบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง นักโภชนากร พยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยลดความทรมาน เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
 
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ดังนี้
 

ทีมแพทย์

 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็ง
 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • พยาธิแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด
 

บุคลากรทางการแพทย์

 • พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 • เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด
 • นักฟิสิกส์การแพทย์
 • นักรังสีเทคนิค
 • นักโภชนาการ
 
Doctors-Medical-Team-Horizon-1200X800.jpg


รังสีรักษา

 • เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบ 2 พลังงาน
 • เครื่องเอกซเรย์ซิมูเลเตอร์สำหรับหาตำแหน่ง ขนาด และขอบเขตของการรักษา ตลอดจนใช้ในการวางแผนการรักษา และกั้นลำรังสีสำหรับส่วนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับรังสี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการสร้างภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก
 • อุปกรณ์กั้นรังสีสำหรับกั้นรังสีให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อและอวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียง
 
Medical-Equipment-1200X800.jpg
 


การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รวมถึงการตรวจทั่วร่างกาย
  • การทำอัลตราซาวนด์และการเอกซเรย์
 • เครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64
 

อื่นๆ 

 • การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 4 มิติ ใช้สำหรับวางแผนการรักษาก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ
 • อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหายใจระหว่างการฉายรังสีและระหว่างการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวางแผนการฉายรังสี Monaco สำหรับวางแผนการรักษาด้วยรังสีแบบสามมิติ (3D CRT) แบบแปรความเข้ม (IMRT) และ VMAT
 • Panichevaluk AAkarasakul D, Pongpirul K, Tharavichitkul E, Galalae RM. Combined High-Dose Rate Brachytherapy (HDR-BT) and Whole Pelvic Radiation Therapy (WPRT) in Node Negative, Intermediate to High Risk Localized Prostate Cancer: Clinical Outcomes and Patient Behaviors across Ethnicities. Journal of Radiotherapy in Practice. 2017;16:141-7. 
 • Gale HI, Sharatz SM, Taphey M, Bradley WF, Nimkin K, Gee MS. Comparison of CT enterography and MR enterography imaging features of active Crohn disease in children and adolescents. Pediatr Radiol. 2017. (PMID: 28470387)
 • Abujudeh H, Kaewlai R, Shaqdan K, Bruno MA. Key Principles in Quality and Safety in Radiology. AJR Am J Roentgenol. 2017:W1-W9. (PMID: 28075621)
 • Sangkhathat S, Maneechay W, Chaiyapan W, Kanngern S, Boonpipattanapong T. Association of Wilms' tumor 1 gene single-nucleotide polymorphism rs16754 with colorectal cancer. Mol Clin Oncol. 2015;3(6):1401-5. (PMID: 26807256
 • Kaewlai R, Wongwaisayawan S, Suwannanon R, Limchawalit K, Saksobhavivat N, Udompanich OM. Acute Nontraumatic Abdominal Pain in Adults: Sonographic Diagnosis and Pitfalls with Multiplanar CT Correlation. Radiological Society of North America 2013 Scientific Assembly and Annual Meeting; December 1-6, 2013; Chicago, IL.

ผศ.พญ. สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ดูประวัติ

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

นพ. อภิชาต พานิชชีวลักษณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ดูประวัติ

นพ. สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  แผนกเคมีบำบัด
  วันจันทร์-วันศุกร์
  07.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  07.00-16.00 น.
  วันอาทิตย์
  07.00-16.00 น.
  แผนกรังสีรักษา
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-16.00 น.
  หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกเคมีบำบัด
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกรังสีรักษา
  อาคาร B ชั้นล่าง ด้านใต้
 • หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  อาคาร B ชั้น 8 ด้านเหนือ
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 289 คน

Related Health Blogs