bih.button.backtotop.text

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីកហូរ៉ាយហ្សុន (Horizon Regional Cancer Center)

សេវាកម្ម
. ការព្យាបាលជំងឺមហារីក
 • ការប្រើថ្នាំគីមី
  • ការប៉ាន់ប្រមាណសុខភាពអ្នកជំងឺ និងផែនការព្យាបាល
  • ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី
  • ការព្យាបាលចំគោលដៅ
  • ការបញ្ចូលឈាម/ប្លាកែត
 • ការព្យាបាលដោយកាំរស្មី
  • ការប៉ាន់ប្រមាណសុខភាពអ្នកជំងឺ និងផែនការព្យាបាល
  • ការព្យាបាលដោយការបញ្ចាំងកាំរស្មី
   • មហារីក
   • ផ្លែសាច់ (Keloids)
   • លក្ខណ:ដែលមិនមែនជាមហារីក
  • Volumetric-modulated arc therapy (VMAT)
  • ការព្យាបាលមហារីកដោយបញ្ចូលកាំរស្មីចំជាលិកាគោលដៅ (Brachytherapy)
 • ការប្ដូរខួរឆ្អឹងHematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
  • ការប៉ាន់ប្រមាណសុខភាពអ្នកជំងឺ និងផែនការព្យាបាល
  • ការផ្លាស់ប្តូរកោសិការខួរឆ្អឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកឈាម មហារីកកូនកណ្តុរ ស្លេកស្លាំងដោយខូចប្រព័ន្ធខួរឆ្អឹង និងមហារីកខួរឆ្អឹង
   • ការប្តូរកោសិកាស្ទិមសែល (Peripheral blood stem cell transplantation - PBSCT)
   • ការផ្លាស់ប្តូរខួរឆ្អឹង
- ការស្រាវជ្រាវរកជំងឺមហារីក
 • ការថតសុដន់
 • ការពិនិត្យកោសិកាមហារីក
 • ការឆ្លុះពោះវៀនធំ
 • ការឆ្លុះក្រពះពោះវៀន
 • Low-dose CT scan
- ផ្នែកសេវាផ្សេងៗទៀត
 • ការធ្វើតេស្តសម្រាប់កំណត់តួរលេខបហារីក និងការអនុវត្តន៍ការយកសាច់យកទៅធ្វើពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណ:តាមកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ 
 • ការថែទាំ ព្យាបាលការចោះពោះវៀនធំ
 • ការថែទាំឩបករណ៍ដាក់បញ្ចូលក្នុងសសៃឈាម (Care of implanted venous access device - port-a-cath)
 • ការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភ
 • ការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត
 • ការថែទាំបណ្តោះអាសន្នចំពោះអ្នកជំងឺដែលឈឺនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ
 • ក្រុមគាំទ្រជំងឺមហារីក
 • ផ្តល់ជូនព័ត៌មាន និងការរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីមហារីក

 
Services-prostate-cancer-1200X800.jpg
មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីកហូរ៉ាយហ្សុនរបស់មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរ៉ាដបានផ្តល់នូវការព្យាបាល និងថែទាំជំងឺ ដោយផ្តោតទៅលើការថែទាំដែលមានសម្ថភាពចំរុះ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកជំងឺរបស់យើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុត។ ក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៃវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទាំងឡាយដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន និងអ្នកដែលមានមុខវិជ្ជាជីវ:វេជ្ជសាស្រ្តដែលមានជំនាញផ្នែកមហារីក មានដូចខាងក្រោម:
 • វេជ្ជបណ្ឌិត
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីក
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺឈាម-មហារីកឈាម
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកខួរឆ្អឹង
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកផ្នែកវះកាត់
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកផ្នែករោគស្ត្រី
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺឈាម-មហារីកឈាមសម្រាប់កុមារ
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកខួរឆ្អឹងសម្រាប់កុមារ
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកផ្នែកកាំរស្មី
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវិទ្យុសាស្ត្រដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកកាយវិភាគវិទ្យា
  • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកដាក់ថ្នាំសណ្តំ
 • អ្នកដែលមានមុខវិជ្ជាជីវ:វេជ្ជសាស្រ្ត
  • អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកគ្លីនិកដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីកហូរ៉ាយហ្សុន
  • ឱសថការីដែលមានឯកទេសនៅកន្លែងព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគីមី
  • អ្នកឯកទេសផ្នែកកលវិទ្យា
  • អ្នកឯកទេសផ្នែកវិទ្យុសាស្ត្រ
  • អ្នកឯកទេសផ្នែកចំណីអាហារ 
 
Doctors-Medical-Team-Horizon-1200X800.jpg
 • ផ្នែកវិទ្យុសាស្ត្រ
  • Dual-energy linear accelerator
  • ម៉ាស៊ីន X-ray ដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់នូវទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលដែលត្រូវបានតភា្ជប់ជាមួយម៉ាស៊ីនCT scanner និង MRI
  • របាំងការពារកាំរស្មីសម្រាប់ការពារជាលិការ និងសរីរាង្គល្អៗដែលនៅជិតកន្លែងដែលកំពុងទទួលការព្យាបាល

 

Medical-Equipment-1200X800.jpg

 
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងថ្នាំ nuclear
  • ការថតដោយប្រព័ន្ធគណនានៃកាំរស្មី X (CT scanner)
  • 1.5 tesla magnetic resonance imaging (MRI) scanner
   • ថ្នាំ nuclear ដោយរួមមានការពិនិត្យរាងកាយពេញលេញ
   • ការធ្វើអេកូសាស្ត្រ និងថតដោយកាំរស្មីអិច
  • Biograph 64 PET/CT scanner
 
 • ផ្សេងៗ
  • រូបភាពCT ដែលមានវិជ្ឈមាត្របួនសម្រាប់ព្យាបាលដោយមានផែនការចំពោះដុំមហារីកដែលមានចលនាជាមួយដង្ហើម។
  • សម្ភារសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការដកដង្ហើមក្នុងពេលបញ្ចាំងកាំរស្មី និង CT ស្កែន
  • ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីម៉ាណាកូសម្រាប់ព្យាបាលដែលមានផែនការដែលប្រើ ៣D CRT, IMRT និង VMAT 
Related conditions
Related Treatments
Related Doctors
  Scroll for more

Contact Information

 • Tele-Consultation with Doctor Click

Service Hours

 • Horizon Regional Cancer Center and Chemotherapy Department
  Monday through Friday
  7:00 am to 8:00 pm
  Saturday
  7:00 am to 4:00 pm
  Sunday
  7:00 am to 4:00 pm
 • Radiology Department
  Monday through Saturday
  8:00 am to 4:00 pm
 • Bone Marrow Transplant Unit
  Open 24 hours a day, 7 days a week

Location

 • Horizon Regional Cancer Center
  Bumrungrad International Hospital (BIH) Building, 3rd floor
 • Chemotherapy Department
  Bumrungrad International Hospital (BIH) Building, 3rd floor, South Wing
 • Radiology Department
  Bumrungrad International Hospital (BIH) Building, Ground floor, South Wing
 • Bone Marrow Transplant Unit
  Bumrungrad International Hospital (BIH) Building, 8th floor, North Wing
Rating score 9.15 of 10, based on 210 vote(s)

Related Health Blogs