bih.button.backtotop.text

มะเร็ง...รู้เร็ว รักษาได้

10 มีนาคม 2566

มะเร็งถือเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตคน เป็นอันดับต้นๆ แม้จะป้องกันสักแค่ไหน ตัวเลขผู้ป่วยก็ยังคงสูงอยู่ ดังนั้นนอกจากการดูแลป้องกันแล้ว การรักษาก็สำคัญไม่แพ้กัน


มะเร็งถือเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตคน เป็นอันดับต้นๆ แม้จะป้องกันสักแค่ไหน ตัวเลขผู้ป่วยก็ยังคงสูงอยู่ ดังนั้นนอกจากการดูแลป้องกันแล้ว การรักษาก็สำคัญไม่แพ้กัน วันนี้มาพบกับนพ. บวร วีระสืบพงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง และวิธีการสังเกตตัวเอง

มาฟังความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ระยะต่างๆ ของโรคมะเร็ง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง อาการและวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ กับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสาตร์มะเร็งวิทยา 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs