bih.button.backtotop.text

Allergy free @Home Service

08 กุมภาพันธ์ 2564

บริการ Bumrungrad Allergy Free Home  

โดยทั่วไปคนเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้าน หากทราบว่าแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน หรือพบว่าแพ้อาหาร การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในบ้าน จะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ และยังช่วยทำให้ควบคุมอาการภูมิแพ้ให้ดีขึ้นได้  รวมถึงทำให้เราสามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น


การให้บริการ

  1. คัดกรองอาการจากพยาบาลโดยใช้แบบสอบถาม และให้คำปรึกษาโดยแพทย์
  2. ทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีเจาะเลือด แบ่งเป็น 3 packages ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในบ้าน ขนสัตว์ และอาหาร
  3. บริการให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน  ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้
  4. ให้คำแนะนำเรื่องอาหารโดยนักโภชนาการ (กรณีแพ้อาหาร)


ประโยชน์ของ Allergy Free @Home

  1. ทราบว่าเป็นภูมิแพ้หรือไม่ จากการใช้คำถามคัดกรอง และให้คำปรึกษาโดยแพทย์
  2. ทราบว่าแพ้อะไร เช่น สิ่งกระตุ้นเป็นสารก่อภูมิแพ้ในบ้านหรือ อาหาร ที่ทำให้เกิดอาการแพ้อากาศ หอบหืด ผื่นแพ้ผิวหนังหรือแพ้อาหาร
  3. ป้องกัน/หลีกเลี่ยงในกลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่มีอาการ เช่น ทดสอบว่าแพ้แต่ยังไม่มีอาการ หรือมีคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้
  4. ทราบวิธีปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน วิธีเลี้ยงสัตว์สำหรับคนที่แพ้ขนสัตว์ วิธีปรุง/หลีกเลี่ยงอาหาร กรณีตรวจพบว่าแพ้อาหาร


เรียบเรียงโดย : ศ.ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
กุมารแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs