bih.button.backtotop.text

ศูนย์ภูมิแพ้

ครอบคลุมทุกการแก้ปัญหาของภูมิแพ้เด็กและผู้ใหญ่

ศูนย์ภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคหืดแบบเฉพาะเจาะจง (personalized treatment) อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและการติดตามผลการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิตอลในการดูแลผู้ป่วย 

โดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และโรคหืดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในระดับชาติและนานาชาติ การบริการของเรายังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาออนไลน์ ระบบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน

 
allergy_infographic.jpg

ให้บริการรักษาครอบคลุมโรคภูมิแพ้และโรคหืด ดังนี้

 • โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง เช่น ลมพิษ ผื่นแพ้ผิวหนัง ผื่นแพ้สัมผัส อาการคันโดยไม่มีสาเหตุ 
 • โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นหวัดเรื้อรัง โรคหืด ไอเรื้อรัง อาการหอบจากออกกำลังกาย โรคภูมิแพ้ในที่ทำงาน แพ้ฝุ่นควัน 
 • โรคแพ้อาหาร ที่มาด้วยอาการระบบต่างๆ เช่น ถ่ายเป็นเลือด ถ่ายเหลวเรื้อรัง ท้องผูก ท้องอืด อาการทางผิวหนัง อาการทางเดินหายใจ
 • สงสัยว่าแพ้ยา
 • โรคภูมิแพ้ทางตา
 • โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง เช่น แพ้แมลง แพ้อาหาร
 • ครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภูมิแพ้ เช่น มีคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้
 • หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นภูมิแพ้ และมีความเสี่ยงต่อการคลอดลูกเป็นภูมิแพ้
 • ผู้สูงวัยที่แพ้ง่าย คันบ่อย 
 • ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือบกพร่อง, ติดเชื้อบ่อย
 • ให้บริการตรวจสารก่อภูมิแพ้ที่บ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน การดูแลตนเอง การออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และลดการใช้ยา

ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืด ประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ได้ศึกษาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในสาขาภูมิแพ้และหอบหืด  ศูนย์ภูมิแพ้มีการประสานงานกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคปอด โรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจส่วนบน ตามมาตรฐานรพ. บำรุงราษฎร์ ร่วมดูแลผู้ป่วยด้วย 
ภาวะความเจ็บป่วย
 • โรคลมพิษ 
 • โรคผื่นแพ้ผิวหนัง
 • โรคหอบหืด
 • โรคโพรงจมูกอักเสบ
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • โรคริดสีดวงจมูก
 • โรคแพ้อาหาร 
 • แพ้ยา
 • โรคภูมิแพ้ทางตา
 • โรคภูมิคุ้มกันต่ำ หรือบกพร่อง
การรักษา
 • การรักษาด้วยยา
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือวัคซีนภูมิแพ้ ชนิด ฉีดและอมใต้ลิ้น
 • รักษาโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง เช่น โรคหืด ผื่นแพ้ผิวหนัง ลมพิษ ไซนัสอักเสบ ด้วยชีวบำบัด (biologic agents)
 • รักษา/ให้คำปรึกษาภาวะแพ้อาหาร 
 • รักษาผื่นแพ้ผิวหนัง โดยวิธี wet wrap therapy ด้วยน้ำเกลือ
 • บำบัดรักษาผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ/บกพร่องด้วยอิมมูโนโกลบูลิน (immunogloblulin therapies)
การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • ทดสอบภูมิแพ้ที่ทันสมัย ทั้งทดสอบทางผิวหนัง เจาะเลือด ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา แมลง Advanced allergy testing for aeroallergen, food, drug, latex, insects: skin test, patch test, blood testing for specific IgE, และ component resolved diagnosis
 • ทดสอบการแพ้ทางจมูก ทดสอบแพ้อาหาร ยา และการหอบจากการออกกำลังกาย  Challenge: nasal, food, drug, exercise
 • ทดสอบสมรรถภาพปอด ภาวะหลอดลมไว และการอักเสบของหลอดลม Lung function, spirometry, exhaled nitric oxide, methacholine challenge test
 • ตรวจยืนยันทางพันธุกรรมเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก

นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูประวัติ

นพ. อรรถ นานา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูประวัติ

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  อาคาร A ชั้น 15
คะแนนโหวต 9.72 of 10, จากจำนวนคนโหวต 240 คน

Related Health Blogs