bih.button.backtotop.text

ศูนย์ภูมิแพ้

ครอบคลุมทุกการแก้ปัญหาของภูมิแพ้เด็กและผู้ใหญ่

ศูนย์ภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคหืดแบบเฉพาะเจาะจง (personalized treatment) อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและการติดตามผลการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิตอลในการดูแลผู้ป่วย 

โดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และโรคหืดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในระดับชาติและนานาชาติ การบริการของเรายังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาออนไลน์ ระบบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน

 
allergy_infographic.jpg

ให้บริการรักษาครอบคลุมโรคภูมิแพ้และโรคหืด ดังนี้

 • โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง เช่น ลมพิษ ผื่นแพ้ผิวหนัง ผื่นแพ้สัมผัส อาการคันโดยไม่มีสาเหตุ 
 • โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นหวัดเรื้อรัง โรคหืด ไอเรื้อรัง อาการหอบจากออกกำลังกาย โรคภูมิแพ้ในที่ทำงาน แพ้ฝุ่นควัน 
 • โรคแพ้อาหาร ที่มาด้วยอาการระบบต่างๆ เช่น ถ่ายเป็นเลือด ถ่ายเหลวเรื้อรัง ท้องผูก ท้องอืด อาการทางผิวหนัง อาการทางเดินหายใจ
 • สงสัยว่าแพ้ยา
 • โรคภูมิแพ้ทางตา
 • โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง เช่น แพ้แมลง แพ้อาหาร
 • ครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภูมิแพ้ เช่น มีคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้
 • หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นภูมิแพ้ และมีความเสี่ยงต่อการคลอดลูกเป็นภูมิแพ้
 • ผู้สูงวัยที่แพ้ง่าย คันบ่อย 
 • ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือบกพร่อง, ติดเชื้อบ่อย
 • ให้บริการตรวจสารก่อภูมิแพ้ที่บ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน การดูแลตนเอง การออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และลดการใช้ยา

ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืด ประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ได้ศึกษาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในสาขาภูมิแพ้และหอบหืด  ศูนย์ภูมิแพ้มีการประสานงานกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคปอด โรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจส่วนบน ตามมาตรฐานรพ. บำรุงราษฎร์ ร่วมดูแลผู้ป่วยด้วย 
ภาวะความเจ็บป่วย
 • โรคลมพิษ 
 • โรคผื่นแพ้ผิวหนัง
 • โรคหอบหืด
 • โรคโพรงจมูกอักเสบ
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • โรคริดสีดวงจมูก
 • โรคแพ้อาหาร 
 • แพ้ยา
 • โรคภูมิแพ้ทางตา
 • โรคภูมิคุ้มกันต่ำ หรือบกพร่อง
การรักษา
 • การรักษาด้วยยา
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือวัคซีนภูมิแพ้ ชนิด ฉีดและอมใต้ลิ้น
 • รักษาโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง เช่น โรคหืด ผื่นแพ้ผิวหนัง ลมพิษ ไซนัสอักเสบ ด้วยชีวบำบัด (biologic agents)
 • รักษา/ให้คำปรึกษาภาวะแพ้อาหาร 
 • รักษาผื่นแพ้ผิวหนัง โดยวิธี wet wrap therapy ด้วยน้ำเกลือ
 • บำบัดรักษาผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ/บกพร่องด้วยอิมมูโนโกลบูลิน (immunogloblulin therapies)
การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • ทดสอบภูมิแพ้ที่ทันสมัย ทั้งทดสอบทางผิวหนัง เจาะเลือด ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา แมลง Advanced allergy testing for aeroallergen, food, drug, latex, insects: skin test, patch test, blood testing for specific IgE, และ component resolved diagnosis
 • ทดสอบการแพ้ทางจมูก ทดสอบแพ้อาหาร ยา และการหอบจากการออกกำลังกาย  Challenge: nasal, food, drug, exercise
 • ทดสอบสมรรถภาพปอด ภาวะหลอดลมไว และการอักเสบของหลอดลม Lung function, spirometry, exhaled nitric oxide, methacholine challenge test
 • ตรวจยืนยันทางพันธุกรรมเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. อรรถ นานา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์ - เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูประวัติ

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์ - เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

พญ. นาฏพธู สงวนวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

พญ. ภัทริน เชาว์วิศิษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  อาคาร A ชั้น 15
คะแนนโหวต 9.72 of 10, จากจำนวนคนโหวต 240 คน

Related Health Blogs