bih.button.backtotop.text

ศูนย์ภูมิแพ้

ศูนย์ภูมิแพ้-บำรุงราษฎร์

คุณกำลังมองหาวิธีรักษาโรคภูมิแพ้อยู่หรือไม่?

ศูนย์ภูมิแพ้-บำรุงราษฎร์เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัยและรักษาอาการภูมิแพ้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศ ศูนย์ภูมิแพ้พร้อมให้บริการรักษา ประเมินผลรักษาและติดตามผลการรักษาอาการภูมิแพ้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
 
allergy_infographic.jpg

ประเมินและรักษา อาการแพ้ อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
 • การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหาร
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรงขั้นช็อก
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยาแก้โรคภูมิแพ้และหอบหืด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • การทดสอบภูมิแพ้
 • ห้องให้การรักษาและประเมินผล
 • การตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด

นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูโปรไฟล์

นพ. อรรถ นานา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ดูโปรไฟล์

นพ. เกษม สิริธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์
  Scroll for more

Contact Information

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  Tel. 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ภูมิแพ้
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
คะแนนโหวต 9.71 of 10, จากจำนวนคนโหวต 238 คน

Related Health Blogs