นพ. อรรถ นานา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed418:00 - 19:0018:0019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun116:00 - 18:0016:0018:00Medical Clinics (BIC 15A)