bih.button.backtotop.text

ไขมันพอกตับ ภาวะแฝงที่นำไปสู่โรคร้ายแรง

ไขมันพอกตับ ภาวะแฝงที่นำไปสู่โรคร้ายแรง

ไขมันพอกตับเป็นภาวะที่พบได้บ่อย เกิดจากการมีไขมันสะสมในตับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการและไม่มีปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงพอที่จะบ่งบอกโรคและบางรายอาจทำให้ตับแข็งได้ นอกจากนี้ภาวะไขมันพอกตับยังทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น
 
 

ภาวะไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตับทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่เก็บสะสมพลังงาน ตับที่มีสุขภาพดีจะมีไขมันสะสมอยู่เล็กน้อย แต่การกินอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันมากและตับไม่ได้นำไขมันไปใช้หรือย่อยสลายไขมันตามที่ควรจะเป็น จะทำให้เกิดไขมันสะสมในตับ

 

ภาวะไขมันพอกตับมีการดำเนินโรคอยู่กี่ระยะ

ประมาณ 7-30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจะมีอาการแย่ลง ซึ่งอาการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะดังนี้
 • ระยะแรก เป็นระยะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเนื้อตับ แต่ยังไม่มีการอักเสบหรือพังผืดเกิดขึ้นในตับ
 • ระยะที่สอง เป็นระยะที่มีอาการอักเสบ
 • ระยะที่สาม เป็นระยะที่มีการอักเสบรุนแรง ก่อให้เกิดพังผืดในตับ
 • ระยะที่สี่ เป็นระยะที่เซลล์ตับถูกทำลายจนตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอีกต่อไป ทำให้ตับแข็งและอาจกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด
 

อาการของภาวะไขมันพอกตับมีอะไรบ้าง

 

ภาวะไขมันพอกตับมักไม่ทำให้เกิดอาการใดๆจนกว่าจะดำเนินไปจนกลายเป็นโรคตับแข็ง แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการดังนี้
 • ปวดท้องหรือรู้สึกตึงบริเวณใต้ชายโครงขวา
 • คลื่นไส้ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด
 • มีน้ำคั่งบริเวณท้องและขา
 • ภาวะดีซ่านหรือภาวะตัวเหลืองตาเหลือง
 • รู้สึกเหนื่อย ไม่มีแรง
 

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับ

 

 • เป็นโรคอ้วนลงพุง ประมาณร้อยละ 20 ของคนเป็นโรคอ้วนจะมีภาวะไขมันพอกตับร่วมด้วย
 • น้ำหนักตัวมากเกิน (ดัชนีมวลกายหรือ BMI ≥ 25 ใน ASIA และ ≥35 ในเชื้อชาติอื่น)
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง
 • เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
 • ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ลดน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็ว
 • มีภาวะขาดสารอาหาร
 • มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 

วินิจฉัยได้อย่างไร

 

 

รักษาได้ด้วยวิธีใด

 

ภาวะไขมันพอกตับไม่มียารักษาโดยเฉพาะแต่แพทย์จะช่วยแนะนำวิธีการลดความเสี่ยงและจัดการกับปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น
 • ลดน้ำหนักหากน้ำหนักตัวเกิน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ควรออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิกและแบบมีแรงต้าน
 • ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงให้ดี
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารไขมันต่ำ กากใยสูง และให้พลังงานต่ำ 
 • ไม่รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง
 • ตรวจสุขภาพประจำปีหรือตามที่แพทย์แนะนำ


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับแบบเฉพาะบุคคลพร้อมการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยืนยาว
 

เรียบเรียงโดย พญ. อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์
 


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs