bih.button.backtotop.text

การตรวจอัลตราซาวด์

        อัลตร้าซาวด์เป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ส่งผ่านจากหัวตรวจ (Transducer หรือ Probe) ไปในอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย แล้วสร้างเป็นภาพของอวัยวะนั้น ๆ

     การตรวจอัลตร้าซาวด์ สามารถทำได้ทุกระบบในร่างกาย ที่ใช้บ่อยคือในช่องท้อง นอกจากนั้นอวัยวะที่อยู่ตื้นๆ เช่น เต้านม, ต่อมไทรอยด์, ต่อมน้ำลาย, ถุงอัณฑะ, ระบบกล้ามเนื้อ, ข้อต่อ, เส้นเอ็น, เนื้อเยื่ออ่อน, หลอดเลือดที่อยู่ในช่องท้อง, หลอดเลือดแดงที่คอ ,หลอดเลือดดำ ,หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดที่อยู่ตื้น ๆ ใต้ผิวหนัง   ที่แขนและขา รวมทั้งการตรวจการตั้งครรภ์เพื่อดูอายุครรภ์และเด็กในครรภ์มารดาด้วย แต่อัลตร้าซาวด์จะเห็นได้ไม่ดีถ้ามีลมหรือก๊าซอยู่ในอวัยวะเหล่านั้น เช่นปอดหรือลำไส้ที่ปกติ ยกเว้นลำไส้ที่มีก้อนขนาดใหญ่หรือบวมมาก

ประโยชน์ในการทำ
  1. เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือด
  2. เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย
  3. เพื่อตรวจดูทารกในครรภ์ เช่น ดูอายุครรภ์, ตรวจหาตำแหน่ง, ตรวจดูความสมบูรณ์ เป็นต้น
  4. เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลง และผลหลังการรักษา
  5. เพื่อใช้ในกระบวนการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น การดูด ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิ  เป็นต้น   
 
ข้อดีในการตรวจอัลตร้าซาวด์
  1. ไม่ใช้รังสี จึงปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กและสตรีมีครรภ์
  2. การตรวจทำง่าย สะดวก รวดเร็ว การเตรียมตัวไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาการตรวจในเวลาสั้นๆ
  3. ตรวจได้เกือบทุกอวัยวะในร่างกายที่เป็นเนื้อเยื่อ
ข้อจำกัดสำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์
  1. ในกรณีที่อวัยวะที่ทำการตรวจมีก๊าซหรือลมอยู่ จะเห็นอวัยวะได้ไม่ดี เนื่องจากอากาศไม่สามารถสะท้อนคลื่นเสียง
  2. อัลตร้าซาวด์ไม่สามารถใช้ตรวจกระดูกได้ เนื่องจากกระดูกจะสะท้อนคลื่นเสียงกลับหมด
 

Doctors Related

Related Centers

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs