bih.button.backtotop.text

สบายสไตล์มยุรา ตอน : ปวดท้องเฉียบพลัน เสี่ยงโรคอะไรบ้าง

14 ธันวาคม 2564

อาการปวดท้องเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในทุกช่วงวัย แต่หากเป็นการปวดแบบเฉียบพลัน หรือปวดรุนแรงควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง


อาการปวดท้องเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในทุกช่วงวัย แต่หากเป็นการปวดแบบเฉียบพลัน หรือปวดรุนแรงควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs