bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast EP.22 ปวดไหล่ ไหล่ติด ชีวิตติดขัด แก้อย่างไรให้หายขาด

มารับฟังถึงสาเหตุของอาการ ปวดไหล่ หรือไหล่ติด ปวดแบบไหนที่หายได้เอง และสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าควรรีบพบแพทย์ รับฟังกันได้ใน Bumrungrad Podcast มีคำตอบจากแพย์ผู้ชำนาญการนะคะ
มารับฟังถึงสาเหตุของอาการ ปวดไหล่ หรือไหล่ติด ปวดแบบไหนที่หายได้เอง และสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าควรรีบพบแพทย์ รับฟังกันได้ในBumrungrad Podcast มีคำตอบจากแพย์ผู้ชำนาญการนะคะ

 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs