bih.button.backtotop.text

โรคทางพันธุกรรมแอบแฝงที่อยู่ใกล้ตัวเรา

14 ธันวาคม 2566

โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ไกลตัว สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมสู่คนในครอบครัวได้ 


โดย พ.อ.(พ) ผศ.นพ. กิตติ บูรณวุฒิ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ พันธุกรรม

แพ็กเกจตรวจยีน ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (bumrungrad.com)

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs