bih.button.backtotop.text

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การตรวจจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในคนที่มีประวัติครอบครัวที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งหากมีโรคเหล่านี้อยู่ ท่านอาจจะเป็ยบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพันธุกรรมได้ในอนาคต หรือเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยที่ท่านยังไม่ทราบ ดังนั้น คนที่มีประวัติที่อาจจะมีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก็อาจจะเหมาะมากกว่าคนทั่วไปที่จะได้รับการตรวจทางพันุกรรม 

การตรวจโรคจากพันธุกรรม คืออะไร
1. การตรวจเพื่อทำนายโรคที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโรครุนแรงที่ต้องการการรักษา
2. การตรวจเพื่อทำนายความปลอดภัยจากการใช้ยา คือ การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อทำนายว่าเรามีโอกาสในการแพ้ยาบางชนิดหรือไม่ หากในอนาคตเรามีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ยาอื่น
3. ผู้วางแผนที่จะมีครอบครัวและมีบุตร การตรวจจะเน้นไปในการตรวจโรคทางพันธุกรรม โดยหากสามีและภรรยามีโรคทางพันธุกรรมดังกล่าวทั้งคู่ อาจจะถ่ายทอดให้บุตร ทำให้บุตรเกิดโรคได้ ดังนั้นคู่แต่งงานก็จะทราบได้ว่ามีโรคใดที่อาจจะเกิดขึ้นหากกรณีเลือกที่จะมีบุตร

ใครบ้างที่ควรตรวจ และควรตรวจเมื่อไร 
ในสมัยก่อนจะแนะนำให้คนที่มีโรคอยู่แล้วนั้นเป็นคนที่ตรวจ แต่ในปัจจุบันแนะนำให้ตรวจในลักษณะที่เป็นเชิงป้องกัน โดยเราอาจจะมีสุขภาพปกติ แต่เราอาจจะอยากรู้ว่า เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมอะไรบ้างในอนาคตที่เราอาจจะป้องกันได้หรือไม่ ใน กรณีเช่นนี้ คนทั่วไปก็สามารถตรวจทางพันธุกรรมได้

 
 


ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมาย
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
Email : [email protected]
พันธุกรรม คือลักษณะที่บิดามารดาถ่ายทอดให้กับบุตร เช่น ความสูง สีผม สีผิว รูปร่างหน้าตา โรคที่เกิดในมนุษย์เกิดจากความผิดปกติของโปรตีน ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ถูกควบคุมโดยพันธุกรรม ที่บิดามารดาถ่ายทอดมาส่วนหนึ่ง

รู้หรือยัง? การตรวจพันธุกรรมช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้
ทำความรู้จักการตรวจโรคจากพันธุกรรม

ประโยชน์ของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
การที่แพทย์สามารถตรวจได้ว่ามีกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมที่อาจจะก่อโรคหรือไม่ จะมีประโยชน์ใน 2 ด้าน ได้แก่
 1. ทำให้สามารถรู้ล่วงหน้าในการป้องกันโรคได้
 2. ทำให้สามารถรักษาโรคได้ตรงมากที่สุดกับความผิดปกตินั้นๆ

ข้อจำกัดของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
โดยเทคนิคในปัจจุบัน เรายังไม่สามารถการันตีได้ว่าผลที่ได้จะต้องเป็นบวกเสมอหรือลบเสมอ จะมีประมาณ 20-30% ที่ผลอาจจะเป็นผลกำกวม ดังนั้นทุกคนที่ตรวจควรจะต้องเตรียมใจตรงนี้

การตรวจนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจทั่วๆไป การตรวจทางพันธุกรรมให้ข้อมูลที่เยอะกว่าการตรวจเลือดแบบธรรมดามาก ดังนั้น ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปตามกัน

เมื่อตรวจแล้วทราบผล ต้องทำอย่างไร
โดยทั่วๆไป เป็นเวลาหลานๆสัปดาห์ หลังจากที่ผู้รับการตรวจ ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว ก็จะนัดมาฟังผลการตรวจ แต่หากผลการตรวจเป็นผลกำกวม หรือเป็นผลบวก จะต้องมีแพทย์โดยเฉพาะ หรือแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์ ที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผลการตรวจมีความหมายว่าอย่างไร และกระบวนการต่อไปควรทำอย่างไร หากกระบวนการต่อไป เป็นกระบวนการที่ต้องพึ่งแพทย์เฉพาะทาง ก็จะมีการส่งต่อไปให้แพทย์เหล่านั้น เพื่อที่จะดูแลเฉพาะโรค เฉพาะแต่ละข้อมูลต่อไป

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พยาธิวิทยาคลินิก
พันธุกรรม

ดูประวัติ

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พันธุกรรม
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พันธุกรรม
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูประวัติ

Related Package

Contact Number

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
  สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  ทุกวัน 08.00–20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  คลินิกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว อาคาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น3 
คะแนนโหวต 9.33 of 10, จากจำนวนคนโหวต 3 คน

Related Health Blogs