bih.button.backtotop.text

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การตรวจจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในคนที่มีประวัติครอบครัวที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งหากมีโรคเหล่านี้อยู่ ท่านอาจจะเป็ยบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพันธุกรรมได้ในอนาคต หรือเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยที่ท่านยังไม่ทราบ ดังนั้น คนที่มีประวัติที่อาจจะมีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก็อาจจะเหมาะมากกว่าคนทั่วไปที่จะได้รับการตรวจทางพันุกรรม 

การตรวจโรคจากพันธุกรรม คืออะไร
1. การตรวจเพื่อทำนายโรคที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโรครุนแรงที่ต้องการการรักษา
2. การตรวจเพื่อทำนายความปลอดภัยจากการใช้ยา คือ การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อทำนายว่าเรามีโอกาสในการแพ้ยาบางชนิดหรือไม่ หากในอนาคตเรามีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ยาอื่น
3. ผู้วางแผนที่จะมีครอบครัวและมีบุตร การตรวจจะเน้นไปในการตรวจโรคทางพันธุกรรม โดยหากสามีและภรรยามีโรคทางพันธุกรรมดังกล่าวทั้งคู่ อาจจะถ่ายทอดให้บุตร ทำให้บุตรเกิดโรคได้ ดังนั้นคู่แต่งงานก็จะทราบได้ว่ามีโรคใดที่อาจจะเกิดขึ้นหากกรณีเลือกที่จะมีบุตร

ใครบ้างที่ควรตรวจ และควรตรวจเมื่อไร 
ในสมัยก่อนจะแนะนำให้คนที่มีโรคอยู่แล้วนั้นเป็นคนที่ตรวจ แต่ในปัจจุบันแนะนำให้ตรวจในลักษณะที่เป็นเชิงป้องกัน โดยเราอาจจะมีสุขภาพปกติ แต่เราอาจจะอยากรู้ว่า เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมอะไรบ้างในอนาคตที่เราอาจจะป้องกันได้หรือไม่ ใน กรณีเช่นนี้ คนทั่วไปก็สามารถตรวจทางพันธุกรรมได้

 
 


ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมาย
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
Email : [email protected]
พันธุกรรม คือลักษณะที่บิดามารดาถ่ายทอดให้กับบุตร เช่น ความสูง สีผม สีผิว รูปร่างหน้าตา โรคที่เกิดในมนุษย์เกิดจากความผิดปกติของโปรตีน ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ถูกควบคุมโดยพันธุกรรม ที่บิดามารดาถ่ายทอดมาส่วนหนึ่ง

รู้หรือยัง? การตรวจพันธุกรรมช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้
ทำความรู้จักการตรวจโรคจากพันธุกรรม

ประโยชน์ของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
การที่แพทย์สามารถตรวจได้ว่ามีกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมที่อาจจะก่อโรคหรือไม่ จะมีประโยชน์ใน 2 ด้าน ได้แก่
 1. ทำให้สามารถรู้ล่วงหน้าในการป้องกันโรคได้
 2. ทำให้สามารถรักษาโรคได้ตรงมากที่สุดกับความผิดปกตินั้นๆ

ข้อจำกัดของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
โดยเทคนิคในปัจจุบัน เรายังไม่สามารถการันตีได้ว่าผลที่ได้จะต้องเป็นบวกเสมอหรือลบเสมอ จะมีประมาณ 20-30% ที่ผลอาจจะเป็นผลกำกวม ดังนั้นทุกคนที่ตรวจควรจะต้องเตรียมใจตรงนี้

การตรวจนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจทั่วๆไป การตรวจทางพันธุกรรมให้ข้อมูลที่เยอะกว่าการตรวจเลือดแบบธรรมดามาก ดังนั้น ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปตามกัน

เมื่อตรวจแล้วทราบผล ต้องทำอย่างไร
โดยทั่วๆไป เป็นเวลาหลานๆสัปดาห์ หลังจากที่ผู้รับการตรวจ ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว ก็จะนัดมาฟังผลการตรวจ แต่หากผลการตรวจเป็นผลกำกวม หรือเป็นผลบวก จะต้องมีแพทย์โดยเฉพาะ หรือแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์ ที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผลการตรวจมีความหมายว่าอย่างไร และกระบวนการต่อไปควรทำอย่างไร หากกระบวนการต่อไป เป็นกระบวนการที่ต้องพึ่งแพทย์เฉพาะทาง ก็จะมีการส่งต่อไปให้แพทย์เหล่านั้น เพื่อที่จะดูแลเฉพาะโรค เฉพาะแต่ละข้อมูลต่อไป

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พยาธิวิทยาคลินิก
พันธุกรรม

ดูประวัติ

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พันธุกรรม
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

Related Package

Contact Number

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
  สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)

Service Hours

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  ทุกวัน 08.00–20.00 น.

Location

 • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  คลินิกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว อาคาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น3 
คะแนนโหวต 9.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 2 คน

Related Health Blogs