bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

Package ID  

INV02

 
19,000 THB
 
19,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร


การตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 77 ยีน ที่มีหลักฐานว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ดังนี้
 1. โรคความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่เสี่ยงต่อการโตและปริแตก
 2. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว
 4. โรคที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
 5. โรคไขมันในเลือดสูงชนิดรุนแรง

ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทางพันธุกรรมหรือไม่

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 065-929-8320 หรือ อีเมล์ [email protected]

   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน
 • กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 20  วัน
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 30 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน
Package Name : 

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

Package ID : 

INV02

19,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร


การตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 77 ยีน ที่มีหลักฐานว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ดังนี้
 1. โรคความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่เสี่ยงต่อการโตและปริแตก
 2. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว
 4. โรคที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
 5. โรคไขมันในเลือดสูงชนิดรุนแรง

ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทางพันธุกรรมหรือไม่

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 065-929-8320 หรือ อีเมล์ [email protected]

 
 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน
 • กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 20  วัน
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 30 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน