bih.button.backtotop.text

ลดความเสี่ยงการแพ้ยา ด้วยการตรวจยีน

ทานยาแล้วไม่ค่อยหาย หรือทานแล้วมีผลข้างเคียงยีนที่แตกต่างกันในแต่ละคน ทำให้การสนองตอบต่อยาต่างกัน ที่ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันสุขภาพครอบครัว บำรุงราษฎร์ เรามีบริการการตรวจโรคทางพันธุกรรม ด้วยกำรตรวจลึกถึงระดับยีน เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติหรือมีคนในครอบครัวมีอาการแพ้ยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพ้ยา และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมาย
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
Email : [email protected]
 

Related Health Blogs