bih.button.backtotop.text

ลดความเสี่ยงการแพ้ยา ด้วยการตรวจยีน

ทานยาแล้วไม่ค่อยหาย หรือทานแล้วมีผลข้างเคียง


ยีนที่แตกต่างกันในแต่ละคน ทำให้การสนองตอบต่อยาต่างกัน ที่ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันสุขภาพครอบครัว บำรุงราษฎร์ เรามีบริการการตรวจโรคทางพันธุกรรม ด้วยกำรตรวจลึกถึงระดับยีน เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติหรือมีคนในครอบครัวมีอาการแพ้ยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพ้ยา และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs