bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Package ID  

INV03

 
21,850 THB
 
21,850 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 

 


ฟังประสบการณ์การตรวจคัดกรองยีนมะเร็งจาก คุณชินวัฒน์ สกุลตั้งไพศาล เซเลบผู้ก่อตั้ง Edex Education Experts และเลขานุการคณะธรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร

การตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 65 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ เช่น  ยีน BRCA1, BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไข่ ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง
10 ชนิด ดังต่อไปนี้
 1. มะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งลำไส้
 3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
 4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 5. มะเร็งรังไข่
 6. มะเร็งตับอ่อน
 7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 8. มะเร็งไต
 9. มะเร็งไทรอยด์ 
 10. มะเร็งโพรงมดลูก

ผู้ที่ควรตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ
อีเมล์ [email protected]
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 •  รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน 
 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
 • ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 
คำแนะนำ
ระยะเวลา 30 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน


 

 

Package Name : 

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Package ID : 

INV03

21,850 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร

การตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 65 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ เช่น  ยีน BRCA1, BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไข่ ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง
10 ชนิด ดังต่อไปนี้
 1. มะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งลำไส้
 3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
 4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 5. มะเร็งรังไข่
 6. มะเร็งตับอ่อน
 7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 8. มะเร็งไต
 9. มะเร็งไทรอยด์ 
 10. มะเร็งโพรงมดลูก

ผู้ที่ควรตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ
อีเมล์ [email protected]
 
 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 

 


ฟังประสบการณ์การตรวจคัดกรองยีนมะเร็งจาก คุณชินวัฒน์ สกุลตั้งไพศาล เซเลบผู้ก่อตั้ง Edex Education Experts และเลขานุการคณะธรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 •  รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน 
 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
 • ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 
คำแนะนำ
ระยะเวลา 30 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน