bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจไขมันประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบที่ 2

Package ID  

LAB14

 
9,700 THB
 
9,700 THB

Approximate cost in

 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Lipoprotein (a)
 • C-Reactive Protein (CRP)
 • APOE (for Cardiovascular Disease)
 • ค่าแพทย์
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจขึ้นในการตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)

การตรวจไขมันประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบที่ 2

ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยที่ดื้อต่ออินซูลิน หรือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางคน มีโอกาสพัฒนาอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น แม้ว่าระดับ LDL- cholesterol จะอยู่ในระดับปกติ การตรวจ Advanced Lipid สามารถช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นประโยชน์ในการตรวจ Advanced lipid คือ

 • ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยบ่งชี้ปัญหาสุขภาพก่อนที่จะพบอาการของโรค


การทดสอบประกอบด้วย

 1. Apolipoprotein A1: ระดับ Apo-A1 มีแนวโน้มที่จะขึ้นลงตามระดับไขมัน HDL และการขาด Apo-A1 สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
 2. Apolipoprotein B: เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่าระดับไขมัน LDL และช่วยทำนายความเสี่ยงเมื่อผู้ป่วยมีปัจจัยความเสี่ยงหลายตัว
 3. Lipoprotein (a): สามารถตรวจพบปัญหาโรคหัวใจแลหลอดเลือดในระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับของ Lp(a) ไม่ขึ้นกับโภชนาการ, การออกกำลัง หรืการทานยาลดไขมัน ฉะนั้นการตรวจพบ Lp(a) ในระดับสูงบ่งบอกถึงความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างแท้จริง
 4. hs-CRP (High Sensitivity C-Reactive Protein): สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย, หลอดเลือดสมอง, ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย แม้ว่าระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 5. APOE (for Cardiovascular Disease): ช่วยวินิจฉัยโรค Hyperlipoproteinemia Type III หรือ familial dysbetalipoproteinemia และช่วยในการรักษาโรคไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ


คำแนะนำ
ไม่จำเป็น ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนการเจาะเลือด 

เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. รับบริการผ่านระบบ telemedicine  หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 6. ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน
 7. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การตรวจไขมันประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบที่ 2

Package ID : 

LAB14

9,700 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจไขมันประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบที่ 2

ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยที่ดื้อต่ออินซูลิน หรือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางคน มีโอกาสพัฒนาอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น แม้ว่าระดับ LDL- cholesterol จะอยู่ในระดับปกติ การตรวจ Advanced Lipid สามารถช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นประโยชน์ในการตรวจ Advanced lipid คือ

 • ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยบ่งชี้ปัญหาสุขภาพก่อนที่จะพบอาการของโรค


การทดสอบประกอบด้วย

 1. Apolipoprotein A1: ระดับ Apo-A1 มีแนวโน้มที่จะขึ้นลงตามระดับไขมัน HDL และการขาด Apo-A1 สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
 2. Apolipoprotein B: เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่าระดับไขมัน LDL และช่วยทำนายความเสี่ยงเมื่อผู้ป่วยมีปัจจัยความเสี่ยงหลายตัว
 3. Lipoprotein (a): สามารถตรวจพบปัญหาโรคหัวใจแลหลอดเลือดในระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับของ Lp(a) ไม่ขึ้นกับโภชนาการ, การออกกำลัง หรืการทานยาลดไขมัน ฉะนั้นการตรวจพบ Lp(a) ในระดับสูงบ่งบอกถึงความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างแท้จริง
 4. hs-CRP (High Sensitivity C-Reactive Protein): สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย, หลอดเลือดสมอง, ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย แม้ว่าระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 5. APOE (for Cardiovascular Disease): ช่วยวินิจฉัยโรค Hyperlipoproteinemia Type III หรือ familial dysbetalipoproteinemia และช่วยในการรักษาโรคไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ


คำแนะนำ
ไม่จำเป็น ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนการเจาะเลือด 
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Lipoprotein (a)
 • C-Reactive Protein (CRP)
 • APOE (for Cardiovascular Disease)
 • ค่าแพทย์
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจขึ้นในการตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)

เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. รับบริการผ่านระบบ telemedicine  หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 6. ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน
 7. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ